Oblastní charita Červený Kostelec, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - Pečující
 • Půjčování komenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Náchod

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6466112
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: 5. května 1170,54941 Červený Kostelec
 • Telefon: 491 467 038
 • E-mail: social.prac@hospic.cz
 • Web: http://www.ochck.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám, které se ocitly v těžké životní situaci. Jedná se především o lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, umírající nebo jsou z důvodu věku závislí na péči druhé osoby, dále těm, kteří o tyto osoby doma pečují nebo se pečovat chystají. Službu dále mohou využít všichni, kdo si s péčí o blízkého člověka v domácím prostředí nedovedou sami poradit nebo jsou již péčí vyčerpaní.  V neposlední řadě je služba určena pozůstalým v době truchlení po smrti blízkého člověka.

Služba je poskytována formou ambulantní a terénní.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služba podporuje nemocné, zvyšuje schopnost rodin a pečujících osob poskytnout potřebnou péči o blízkého v domácím prostředí co nejdéle a tak oddálit nástup nemocného do sociálního nebo zdravotnického zařízení. Zvyšuje schopnost obtížné situace vhodně řešit a zvládat a snížit tak psychickou a fyzickou zátěž. Zmírňuje nepříznivý dopad onemocnění na celou rodinu. Podporuje zachování rodinných vazeb. Pozůstalým pomáhá projít těžkým obdobím truchlení a snáze přijmout ztrátu blízkého.

3. Nabízené činnosti

Poradna nabízí tyto činnosti:

 • možnost konzultace při osobním setkání v poradně nebo v domácím prostředí, rozhovorem po telefonu, e-mailem či prostřednictvím korespondence
 • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb zájemce, o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním těchto služeb
 • pomoc a radu při hledání a plánování dalších kroků v péči o blízkého nevyléčitelně nemocného či umírajícího člověka, společné zvažování dalších možností a cest
 • rady pro samotné pečující, jak náročnou situaci zvládnout a nezapomenout na sebe
 • zkušenosti z péče o umírající
 • vysvětlení principů a možností mobilní i lůžkové hospicové péče
 • informace o příspěvku na péči a orientaci v ostatních sociálních dávkách, pomoc při podání žádostí a další informace o tom, na co všechno je dále nárok při péči o nemocného
 • informace o možnosti zapůjčení zdravotních pomůcek a jejich půjčování pro péči v domácím prostředí, informace o jiných půjčovnách
 • čas na sdílení starostí, nejistoty, smutku, obav
 • informace okolo zařízení pohřbu a věcí, které přicházejí v době po úmrtí
 • podpora pozůstalých

4. Specifika služby

Poradna respektuje důstojnost každého klienta (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav), jeho osobnost a možnosti, soukromí, svobodnou vůli a možnost volby. Podporuje soběstačnost klientů a motivuje je ke zvládání překážek souvisejících s jejich situací. Ke všem klientům zachovává rovnoprávný přístup.

Na odborné poradenství v případě zájmu navazuje půjčovna kompenzačních pomůcek. Informace jsou k nahlédnutí na http://www.hospic.cz/pujcovna-pomucek.html.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  9:00-14:00  -  Vždy po předchozí telefonické domluvě.
   Pondělí  :  9:00-14:00  -  Vždy po předchozí telefonické domluvě.
   Úterý  :  9:00-14:00  -  Vždy po předchozí telefonické domluvě.
   Středa  :  9:00-14:00  -  Vždy po předchozí telefonické domluvě.
   Čtvrtek  :  9:00-14:00  -  Vždy po předchozí telefonické domluvě.
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  08:00-14:00
   Pondělí  :  08:00-14:00
   Úterý  :  08:00-14:00
   Středa  :  08:00-14:00
   Čtvrtek  :  08:00-14:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Oblastní charita Červený Kostelec

IČ poskytovatele

48623814

Kontaktní údaje na poskytovatele