Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Dohled během dne
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Červený Kostelec

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 27+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2028356
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Koubovka 716,54941 Červený Kostelec
 • Telefon: 491 465 327
 • E-mail: vlckova@hospic.cz
 • Web: http://www.ochck.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Jedná se především o seniory s omezenou soběstačností a dospělé osoby s tělesným postižením nebo s kombinovaným postižením.

Jedná se o osoby žijící v Červeném Kostelci a v jeho spádové oblasti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem naší služby je umožnit našim uživatelům prožívat stáří aktivně a ve svém přirozeném prostředí, podporovat je v udržení si co nejdéle soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci svých možností) a pomoci jim v zachování či zlepšení kvality života.

 

 

3. Nabízené činnosti

Služby CHPS jsou poskytovány podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a to na základě smlouvy uzavřené mezi CHPS a klientem.

 

Charitní pečovatelská služba poskytuje:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a vysvlékání včetně speciálních pomůcek), pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pro imobilní osoby, pomoc při chůzi
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny včetně holení, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při mytí a stříhání vlasů, pomoc při použití WC, jednoduché ošetřovatelské úkony)
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zprostředkování dovozu obědů, pomoc při přípravě a podání jídla)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, donáška a příprava pevných otopů, donáška vody, topení v kamnech, nákupy a běžné pochůzky, obstarání léků apod.)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, do práce, do školy, apod.)
 • Bezplatné sociální poradenství v domácnostech uživatelů (poskytnutí informací, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí apod.)K dispozici všem občanům regionu je Linka pomoci. Tam mohou telefonovat své dotazy a žádosti. Nejčastěji zjišťují tímto způsobem možnosti poskytování služeb pečovatelských, ošetřovatelských návazných (lékařská pomoc, sociální služby apod.). Pečovatelky tyto dotazy a prosby zodpovídají samy nebo občany odkazují na další kompetentní osoby a organizace. V případě složitějších záležitostí poskytuje informace, poradenství a sociálně terapeutické služby sociální pracovnice. Linka pomoci umožňuje uživatelům též kontakt se společenským prostředím, podporuje komunikaci tím, že pomáhá překonat fyzické a smyslové omezení uživatelů.
 • aktivizace, pořádání společných setkání uživatelů s kulturním programem, příp. výletů

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  06:30-20:00  -  Přestávka 15:00 - 15:30
   Středa  :  06:30-20:00  -  Přestávka 15:00 - 15:30
   Čtvrtek  :  06:30-20:00  -  Přestávka 15:00 - 15:30
   Pátek  :  06:30-20:00  -  Přestávka 15:00 - 15:30
   Pondělí  :  06:30-20:00  -  Přestávka 15:00 - 15:30
   Sobota  :  07:00-20:00  -  Přestávka 11:00 - 15:15
   Neděle  :  07:00-20:00  -  Přestávka 11:00 - 15:15
 •  

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Jedná se pouze o terénní slžuby.

Název poskytovatele

Oblastní charita Červený Kostelec

IČ poskytovatele

48623814

Kontaktní údaje na poskytovatele