Pečovatelská služba, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Doprovod
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Pomoci s úklidem bytu a praním

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Nové Město nad Metují

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 120

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby se zdravotním postižením
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 65+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9940787
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: T. G. Masaryka 1424,54901 Nové Město nad Metují
 • Telefon: 775 070 481
 • E-mail: terenni.socialni@msss.cz
 • Web: http://www.msss.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, včetně osob dočasně nemocných, které pro řešení své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc druhé osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy.

Dále pak rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je prostřednictvím terénní služby (v domácnosti klientů) a ambulantní služby (středisko osobní hygieny) podporovat klienta se sníženou soběstačností  v zachování nebo prodloužení samostatného způsobu života v domácím prostředí a pomáhat tak s řešením jeho nepříznivé sociální situace.

3. Nabízené činnosti

Pečovatelská služba MSSS Oáza nabízí tyto činnosti:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při prostorové orientaci
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC
 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz nebo donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podání jídla a pití
 1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Běžný úklid a údržba domácnosti
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • Běžné nákupy
 • Pochůzky
 • Velký nákup
 • Praní, žehlení a drobné opravy prádla
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovázení k lékaři, na úřad apod.
 1. Základní sociální poradenství (bezplatně)

4. Specifika služby

Služba je klientům poskytována na základě uzavřené smlouvy.

Časová dostupnost služby je: Pondělí - pátek od 6:30 do 19:30 a Sobota, neděle, svátek od 7:30 do 19:30.

Péči o klienty zajišťuje tým složený z kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  6:30-19:30
   Pátek  :  6:30-19:30
   Pondělí  :  6:30-19:30
   Úterý  :  6:30-19:30
   Středa  :  6:30-19:30
   Sobota  :  7:30-19:30
   Neděle  :  7:30-19:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platný ceník je zveřejněn na webových stránkách zařízení https://www.msss.cz/pecovatelska-sluzba/uhrada-za-sluzby

Fakultativní činnost

ANO

Ceník fakultativních služeb je uveden na webových stránkách www.msss.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují

IČ poskytovatele

62730631

Kontaktní údaje na poskytovatele