Diakonie ČCE - středisko Náchodsko, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 16

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám z Královéhradeckého kraje starším 18 let. Zaměřujeme se na osoby se zdravotním postižením centrálního nervového systému, především s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, Huntingtonovou nemocí, po úrazech hlavy, páteře a lidem s kombinovaným postižením. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je vytvářet podmínky pro smysluplný a hodnotný život klientů domova navzdory těžkému tělesnému postižení. Klienty domova jsou lidé se závažným onemocněním, např. postižení Huntingtonovou nemocí, roztroušenou sklerózou mozkomíšní, popř. jiným onemocněním centrálního nervového systému.

Cílem této služby je  přispívat ke zlepšení života našich klientů, kteří se z důvodu závažného tělesného a neurologického onemocnění nacházejí v sociálně nepříznivé situaci.

3. Nabízené činnosti

Služba zahrnuje tyto činnosti:

a) poskytnutí ubytování - v dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

 • kapacita 16 lůžek, pro osoby bez větších problémů v orientaci
 • dvoulůžkové nebo jednolůžkové pokoje
 • zajištěna 24 hodinová pomoc personálu s aktivitami, které  nemůže klient zvládat (pro svoji nemoc, postižení)
 • nabízíme aktivity během dne (společenské akce, cvičení, ergoterapie,…)

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

https://www.diakonienachodsko.cz/nase-sluzby/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/

Kontakt na sociální pracovnici: 491 423 154, 735 792 294; hlouskova@diakonienachodsko.cz

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova je bezbariérová. Je však umístěna ve svahu což znamená, že pro osoby s pohybovým omezením je nutné použít pro přístup do budovy automobil nebo invalidní vozík.

Název poskytovatele

Diakonie ČCE – středisko Náchodsko

IČ poskytovatele

46522182

Kontaktní údaje na poskytovatele