Sociální rehabilitace - středisko Rychnov nad Kněžnou, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Rychnov nad Kněžnou

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6948137
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Panská 1492,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 773 915 745
 • E-mail: pavel.provaznik@pdz.cz
 • Web: http://www.pdz.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určená především lidem s vážným duševním onemocněním nebo projevy duševního onemocnění nad 18 let, kterým jejich nemoc vážně zasahuje do jejich fungování v běžném životě a sociálních vztazích. A nejsou schopni sami s podporou svého okolí svoji situaci řešit a potřebují podporu profesionální službou. A služba jim tuto efektivní podporu může nabídnout. Službu poskytujeme také lidem v podezření rozvoje takové nemoci.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Víme, že s duševním onemocněním je možné žít plnohodnotně doma, nikoliv za zdí nemocnice. Proto podporujeme klienty s duševním onemocněním na cestě zotavení, pomáháme jim zvládat projevy nemoci a žít spokojený život v místě, kde chtějí.

 

Hodnoty služby:

 • individuální přístup, respekt a partnerství
 • zapojení, zodpovědnost a zplnomocnění
 • transparentnost a dostupnost
 • zaměření na silné stránky

3. Nabízené činnosti

1. Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

2. Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si

včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

3. Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání,

volného času a bydlení.

4. Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

5. Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

6. Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

7. Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

4. Specifika služby

Základním kamenem služby je spolupráce se zdravotnickými psychiatrickými službami. S nimi jsme v pravidelném kontaktu, často formou multidisciplinárních týmových setkání přímo na psychiatrickém oddělení či v nemocnici. Úzce spolupracujeme také s ambulantními psychiatry a s ostatními službami, které přicházejí do kontaktu s duševně nemocnými lidmi.

V první fázi služba aktivně sama kontaktuje potřebné nemocné. Duševně nemocní mnohdy nevyhledávají službu, ač podporu potřebují. Jsou nedůvěřivý a stydí se za svoji nemoc, a proto potřebují daleko větší míru motivace a podpory, aby do služeb vstoupili. Služba nezřídka doprovází klienta již z hospitalizace, aby návrat domů byl bezpečný a co nejméně zhoršil situaci klienta.

V další fázi zajišťuje služba základní sociální podmínky, podle individuálních potřeb a nutných kroků po hospitalizaci, aby předešla zadlužení či sankcím vlivem nedodržení smluv a dohod. Dále pak služba pracuje na dosažení klientových cílů, a buď zprostředkovává dostupné služby, nebo sama zajišťuje jednotlivé kroky k jejich naplnění. Vedle tradičních rehabilitačních prvků služba postupuje podle metod case managementu (případového vedení), kdy klienta provází, snaží se aktivně vyhledávat a zainteresovat důležité formální i neformální zdroje v okolí klienta (zapojí rodinu, sousedy, úřad).

Vedle individuální práce nabízíme skupinové aktivity, především nácvikové skupiny, aktivizační programy pro trávení volného času a podpůrnou skupiny. Zaměřujeme se také na oblasti práce a bydlení.

To vše slouží k tomu, aby lidé se závažným duševním onemocněním žili v přirozeném prostředí běžným životem, jaký by vedli v případě, kdy by nebyli nemocní.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-16:00  -  kontaktní den v Rychnově nad Kněžnou
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

služba je bezplatná

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova má bezbariérový přístup výtahem.

Název poskytovatele

Péče o duševní zdraví, z.s.

IČ poskytovatele

64242218

Kontaktní údaje na poskytovatele