Sociální rehabilitace - středisko Rychnov nad Kněžnou, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Náchod, Rychnov nad Kněžnou

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 60

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6948137
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Panská 1492,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 773 915 745
 • E-mail: pavel.provaznik@pdz.cz
 • Web: http://www.pdz.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Dělnické domy 78,55001 Broumov
 • Adresa: Tyršova 59,54701 Náchod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou, pro kterou služby poskytujeme, jsou dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním.

2. Smysl, poslání a cíl služby

POMÁHÁME DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÝM LIDEM, ABY MOHLI ŽÍT V PROSTŘEDÍ PODLE SVÉ VOLBY, SPOKOJENĚ A CO NEJSAMOSTATNĚJI.

Pomáháme duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci a pomáhámě duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti

3. Nabízené činnosti

1. Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

2. Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si

včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

3. Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání,

volného času a bydlení.

4. Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

5. Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

6. Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

7. Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

4. Specifika služby

Základním kamenem služby je spolupráce se zdravotnickými psychiatrickými službami. S nimi jsme v pravidelném kontaktu, často formou multidisciplinárních týmových setkání přímo na psychiatrickém oddělení či v nemocnici. Úzce spolupracujeme také s ambulantními psychiatry a s ostatními službami, které přicházejí do kontaktu s duševně nemocnými lidmi.

V první fázi služba aktivně sama kontaktuje potřebné nemocné. Duševně nemocní mnohdy nevyhledávají službu, ač podporu potřebují. Jsou nedůvěřivý a stydí se za svoji nemoc, a proto potřebují daleko větší míru motivace a podpory, aby do služeb vstoupili. Služba nezřídka doprovází klienta již z hospitalizace, aby návrat domů byl bezpečný a co nejméně zhoršil situaci klienta.

V další fázi zajišťuje služba základní sociální podmínky, podle individuálních potřeb a nutných kroků po hospitalizaci, aby předešla zadlužení či sankcím vlivem nedodržení smluv a dohod. Dále pak služba pracuje na dosažení klientových cílů, a buď zprostředkovává dostupné služby, nebo sama zajišťuje jednotlivé kroky k jejich naplnění. Vedle tradičních rehabilitačních prvků služba postupuje podle metod case managementu (případového vedení), kdy klienta provází, snaží se aktivně vyhledávat a zainteresovat důležité formální i neformální zdroje v okolí klienta (zapojí rodinu, sousedy, úřad).

Vedle individuální práce nabízíme skupinové aktivity, především nácvikové skupiny, aktivizační programy pro trávení volného času a podpůrnou skupiny. Zaměřujeme se také na oblasti práce a bydlení.

To vše slouží k tomu, aby lidé se závažným duševním onemocněním žili v přirozeném prostředí běžným životem, jaký by vedli v případě, kdy by nebyli nemocní.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  9:00-17:00
   Pondělí  :  9:00-17:00
   Úterý  :  9:00-17:00
   Středa  :  9:00-17:00
   Čtvrtek  :  9:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  9:00-16:00  -  kontaktní den v Rychnově nad Kněžnou
   Úterý  :  9:00-16:00  -  kontaktní den v Náchodě, pauza na oběd 12:30 - 13:00
   Středa  :  14:00-15:00  -  kontaktní den v Broumově
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

služba je bezplatná

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Péče o duševní zdraví, z.s.

IČ poskytovatele

64242218

Kontaktní údaje na poskytovatele