Život bez bariér, z.ú, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Jičín

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9223303
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Opolského 144,50901 Nová Paka
 • Telefon: 602 393 368
 • E-mail: miroslav.dvorak@zbb.cz
 • Web: http://www.zbb.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena zájemcům:

zájemci 15 - 80 let, nebo starší senioři nad 80 let s bydlištěm v Královéhradeckém nebo Libereckém kraji..

Cílová  skupina Odborného sociálního poradenství : osoby s chronickým duševním onemocněním,osoby s kombinovaným postižením,osoby s mentálním postižením,osoby s tělesným postižením, osoby v krizi ( osoby pečující o osobu blízkou) a senioři. 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Každému uživateli je poskytnuto bezplatné sociální poradenství  o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace, které reaguje na konkrétní potřeby uživatele. Během jednání je zachována lidská důstojnost, diskrétnost, práva uživatelů,právo na ochranu osobních údajů, právo na svobodu projevu.

POSLÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ : 

zajišťuje službu uživatelům, kteří se nedokáží orientovat  v systému sociálních , zdravotních a vzdělávacích služeb. Dále pro uživatele , kteří se neumí orientovat v dávkovém systému a neumí si poradit s vyplněním žádosti na příslušné sociální dávky, neumí si najít práci s ohledem na svůj zdravotní stav, nemají dostatečné zkušenosti ohledně péče v domácím prostředí. Odborné sociální poradenství poskytuje služby i uživatelům v oblasti informací, ohledně zajištění rehabilitační,kompenzační pomůcky a ohledně úprav bydlení na bezbariérové.

V rámci terénní služby Odborného sociálního poradenství zajišťujeme doprovody na úřady, kde se podávají příslušné žádosti, dále provádíme pomoc laickým pečujícím ( vyplnění příspěvku na péči , na hmotnou nouzi, zajištění průkazky zdravotně postižených,vyhledání příslušného kurzu pro laické pečující , doporučení vhodných pomůcek pro pečujícího, vyhledání příslušné navazující služby eventuelně zdravotní služby a předání kontaktu).

CÍLE NABÍZENÉ SLUŽBY:

Cílem nabízené služby je zjištění, vyhodnocení a pokud lze vyřízení nepříznivé  životní situace uživatele, posilování sociálního začlenění do společnosti, umožnění zachování dosavadního způsobu života.

  

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti Odborného sociálního poradenství vychází ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a z vyhlášky č. 505 / 2006 Sb.Poskytovaná služba  odborného sociálního poradenství se poskytuje  pomocí ambulantní nebo terénní služby.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navzujících služeb 

b) sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a psychologie a v oblasti vzdělávání  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí ( pomoc při vyplňování formulářů, tiskopisů, doprovody na úřady, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zprostředkování komunikace mezi jedinci, skupinami, podpora klientů při návštěvách dostupných zařízení, vytváření nových společenských kontaktů a upevňování navázaných kontaktů, orientace).

ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ:

a)poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby

b)poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci (např.o dávkách). 

4. Specifika služby

Sociální služba Odborné sociální poradenství je poskytována v bezbariérovém prostředí Života bez bariér z. ú., Nová Paka, kde jsou poskytovány sociální služby, navazující služba půjčovny kompenzačních pomůcek, fungující chráněné dílny,  možnost ubytování. Poskytovaná sociální služba nabízí možnost praktického využití dalších služeb  a umožnit tak zájemci ukázat některé úkony přímo v praxi a tím se liší od jiných služeb Odborného poradenství.

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Denní stacionář

Sociální rehabilitace

Kulturní akce (Den otevřených dveří, sportovní akce apod.)     

Chráněné dílny   

( provozování vlastních sociálních služeb denní stacionář, sociální rehabilitace, vlastní rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek, vlastní 2 chráněné rukodělní dílny)

b) sociálně terapeutické činnosti 

 • předávání informací a kontaktů na další organizace a instituce, které mohou klienti využít při řešení své nepříznivé situace
 • poskytování informací ohledně sociálních dávek a sociálních služeb, lázeňské péče a rehabilitačních kurzů
 • sledování a pomoc po celou dobu řízení (dodržování zákonem stanovených lhůt, sepsání odvolání)
 • pomoc při řešení finační tísně ( dluhy, exekuce)
 • pomoc při zapůjčení kompenzační pomůcky přimo v půjčovně komepnzačních pomůcek  ŽBB z.ú. Nová Paka
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • kontakt  s expertem na úpravy bariér v objektu

c) pomoc při komunikaci v rámci setkávání se - návštěvy akcí pořádaných přímo ŽBB z.ú Nová Paka, Dny otevřených devří, sportovní, kulturní aktivity, exkurze chráněných dílen

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  8:00-15:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  10:00-12:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Objekt, přístup, ostatní prostory související se službou jsou zcela bezbariérové a s výtahem.

Název poskytovatele

Život bez bariér, z.ú.

IČ poskytovatele

26652561

Kontaktní údaje na poskytovatele