Manželská a rodinná poradna Jičín, § 37 - Odborné sociální poradenství s prvky terapie

Služba naplňuje potřebu:
  • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Jičín

Komu je služba určena

  • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
  • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

  • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s dětmi z Královéhradeckého kraje, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. V případě akutní krize je poradenství poskytováno i uživatelům z jiných krajů.

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • oběti domácího násilí
  • osoby v krizi
  • rodiny s dítětem/dětmi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem  je zajistit dostupnou, bezplatnou a odbornou (psychosociální a sociálně-právní) pomoc. Cílem je dopomoc uživatelům k poznání  a řešení jejich obtíží tak, aby se díky tomu dostali do přiměřené psychické a sociální pohody v osobním, partnerském, rodinném i pracovním prostředí a vztazích a aby plnili optimálně svou funkci v rodině ve smyslu zákona o rodině a také svou funkci v občanském životě. Cílem je seberealizace a nezávislost uživatelů služeb. Cílem odborného sociálního poradenství je řízené hledání prostředků stabilizace osobní, manželské, rodinné krize formou získání nového pohledu na sebe, na druhé lidi, získávání nových dovedností tak, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení nebo ohrožení dětí.

Posláním je zajistit odbornou pomoc a podporu uživatelům při překonávání a vyrovnávání se s náročnými životními a sociálními situacemi v rodinném, partnerském, manželském i osobním životě. Snahou poraden je neřešit problémy za uživatele, ale prostřednictvím poskytování informací, rad a další pomoci docílit toho, aby byl schopen vyřešit svoji náročnou situaci vlastními silami. Výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporuje soudržnost rodiny a mezilidských vztahů. Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s dětmi z Královéhradeckého kraje, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. V případě akutní krize je poradenství poskytováno i uživatelům z jiných krajů.

3. Nabízené činnosti

- párové poradenství a terapie

- individuální poradenství a terapie

- sociálně-právní poradenství

- rodinné poradenství a terapie

- skupinová terapie pro dospělé, adolescenty a děti

- krizová intervence

- mediace

- podporované setkávání rodičů a dětí

- nácvik relaxačních technik

4. Specifika služby

Našich služeb může využít každý občan Královéhradeckého kraje (nebo občan ČR, který se ocitl v akutní krizi), který pociťuje problémy v těchto oblastech:

vztahy v rodině, manželské a partnerské vztahy, rozvodové a porozvodové problémy, mezilidské vztahy, životní krize.

Služby poskytujeme bez ohledu na věk, pohlaví, rasu. náboženské vyznání, sociální statut nebo sexuální orientaci.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Ambulantní
  •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Pro uživatele je služba zcela zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

V případě potřeby je pro osoby s hendikeme k disopozici místnost v přízemní budovy.

Název poskytovatele

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s.

IČ poskytovatele

25999044

Kontaktní údaje na poskytovatele