Manželská a rodinná poradna Rychnov n.Kn., § 37 - Odborné sociální poradenství s prvky terapie

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Rychnov nad Kněžnou

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6191102
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství s prvky terapie
 • Adresa: Javornická 1501,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 723718089
 • E-mail: zuzana.vostrovska@csps-hk.cz
 • Web: http://www.csps-hk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s dětmi z Královéhradeckého kraje, kteří jsou nepříznivé sociální situaci. V případě akutní krize je poradenství poskytováno i uživatelům z jiných krajů.

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

- oběti domácího násilí

- osoby v krizi

- rodiny s dítětem/dětmi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem je zajistit dostupnou, bezplatnou a odbornou (psychosociální a sociálně-právní) pomoc, dopomoc uživatelům k poznání a řešení jejich obtíží tak, aby se díky tomu dostali do přiměřené psychické a sociální pohody v osobním, partnerském, rodinném i praconím prostředí a vztazích a aby plnili optimálně svou funkci  v rodině a také svou funkci v občanském životě. Cílem je seberealizace a nezávislost uživatelů služeb. Cílem odborného sociálního poradenství je řízení hledání prostředků stabilizace osobní, manželské, rodinné krize formou získání nového pohledu na sebe, druhé lidi, získávání nových dovedností tak, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení nebo ohrožení dětí.

Posláním je zajistit odbornou pomoc a podporu uživatelům při překonávání a vyrovnávání se s náročnými životními a sociálními situacemi v rodinné, partnerském, manželském i osobním životě. Snahou poraden je neřešit problémy za uživatele, ale prostřednictvím poskytování informací, rad a další pomoci docílit toho, aby byl schopen vyřešit svoji náročnou situaci vlastními silami. Výchovnou, poradenskou a terapeutickou činností podporuje soudružnost rodiny a mezilidských vztahů.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství s prvky terapie.

- párové poradenství a terapie

- individuální poradenství a terapie

- sociálně-právní poradenství

- rodinné poradenství a terapie

- krizová intervence

 

4. Specifika služby

Našich služeb může využít každý občan Královéhradeckého kraje (nebo občan ČR, který se ocitl v akutní krizi), který pociťuje problémy v těchto oblastech:

vztahy v rodině, manželské a partnerské vztahy, rozvodové a porozvodové problémy, mezilidské vztahy, životní krize. Službu poskytujeme bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sociální statut nebo sociální orientaci.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Pro uživatele je služba zcela zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

V budově je k dispozici výtah. 

Název poskytovatele

Centrum sociální pomoci a služeb o. p. s.

IČ poskytovatele

25999044

Kontaktní údaje na poskytovatele