Pracoviště rané péče Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, § 54 - Raná péče

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Trutnov

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 0_7 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dítětem raného věku (0-7 let) se zdravotním postižením:

 • s opožděným/ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození)
 • s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením
 • s poruchou autistického spektra

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:
Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodinám s dítětem raného věku (0-7let) se zdravotním postižením (mentálním/pohybovým/kombinovaným/s poruchou autistického spektra/s opožděným či ohroženým vývojem). Naší snahou je co největší začlenění do  běžného života podle jejích potřeb a přání. Služby rané péče jsou poskytovány zejména terénní formoou - přímo v rodinách. Působnost je do 60 km  od Vrchlabí na území Královehradeckého kraje.

Cíl: 
Cílem služby rané péče je podporovat rodiny, které vychovávají dítě (0-7 let) se zdravotním postižením tak, aby mohly žít běžným životem.

3. Nabízené činnosti

Co nabízíme:

 • návštěvy pracovníka přímo v rodině
 • podporu psychomotorického vývoje dítětě
 • půjčování hraček/stimulačních pomůcek/odborné literatury
 • spolupráci s odborníky (logoped/fyzioterapeut/psycholog...)
 • zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
 • pomoc při obstarávání rehabilitačních/kompenzačních pomůcek
 • poradenství při výběru předškolního/školního zařízení/další návazné služby
 • společná setkávání s ostatními rodiči a dětmi
 • semináře/besedy pro rodiče
   

4. Specifika služby

Služba rané péče  je rozšířena o nabídku poskytování služby i ambulantní formou. Jedná se zejména o tzv. "Nácviky sociálních a komunikačních dovedností pro rodiče s dětmi, které mají podezření nebo poruchu autistického spektra (PAS)." 
 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-16:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
   Úterý  :  08:00-16:00
   Středa  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Neplacená služba.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

   

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

IČ poskytovatele

43464343

Kontaktní údaje na poskytovatele