HEWER - osobní asistence pro Královehradecký kraj, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s nákupy
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7566271
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Adresa: Akademika Heyrovského 1178,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 770 152 079
 • E-mail: hradeckoB@hewer.cz
 • Web: www.hewer.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

HEWER služby poskytuje zejména seniorům, dospělým a dětem s fyzickým, psychickým či kombinovaným postižením.

Věk klientů je od 1 roku do 99 let a výše.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

HEWER umožňuje klientům pobývat ve známém a preferovaném prostředí bez psychické zátěže. Rodinným příslušníkům klienta umožňuje věnovat se potřebným a preferovaným aktivitám bez strachu o bezpečí a zajištění péče o jejich blízké.

3. Nabízené činnosti

HEWER poskytuje základní činnosti dle zákona o soc. službách č. 108, tj. pomoc s péčí o sebe, pomoc při osobní hygieně, s vařením a podáním jídla, s menším úklidem a běžným provozem domácnosti, s doprovody k lékaři, na úřad, na procházku apod. Osobní asistenti  mají zkušenosti s péčí o klienty trvale upoutané na invalidní vozík, o klienty s Alzheimerovou chorobou, po mrtvici, s artrózou nebo při oslabení či ztrátě některých schopností.

4. Specifika služby

HEWER poskytuje své služby 24 hodin denně a 7 dnů v týdnů včetně svátků. Služby nejsou časově omezeny tzn., že klienti si mohou dohodnout hodinové služby stejně jako celodenní.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérovost se týká pobočky služby v Královehradeckém kraji na adrese Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové 3. Dole u vstupu do budovy je rampa pro nájezd vozíčku, v budově je výtah, který kapacitně pojme invalidní vozík a u vstupu do kanceláře jsou dostatečně široké vstupní dveře opatřené jen nízkým prahem pro snadný přejezd. 

Název poskytovatele

HEWER, z.s.

IČ poskytovatele

66000653

Kontaktní údaje na poskytovatele