Domov bez bariér, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 79

Komu je služba určena

 • Osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4721932
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Strozziho 1333,50801 Hořice
 • Telefon: 606 530 387
 • E-mail: reditel@usphorice.cz
 • Web: http://www.usphorice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu poskytujeme dospělým osobám zejména od 18-ti let věku s tělesným postižením nebo chronickým onemocněním (mužům i ženám), kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy, soběstačnosti a mobility a mají bydliště v Královéhradeckém kraji případně  prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova je poskytovat prostřednictvím pobytové služby podporu, pomoc a péči osobám, které jsou s ohledem na své zdraví a sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Sociální služby směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů, zvýšení jejich soběstačnosti a to takovým způsobem, který vede k důstojnému životu, pocitu jistoty a bezpečí. Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, zachováváme a rozvíjíme jejich schopnosti a respektujeme jejich svobodnou volbu.

Cíl domova

Poskytovat uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich potřebám a požadavkům, posilovat jejich samostatnost a nezávislost, podporovat využívání přirozených vztahových vazeb, vytvářet příležitosti k uplatňování vlastní vůle a jednání na základě vlastních rozhodnutí. K naplňování cílů slouží individuální plánování.

 

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti:

Hlavní budova, Strozziho 1333, Hořice

Základní činnosti poskytované služby:

- poskytnutí ubytování

V zařízení je k dispozici  21  jednolůžkových a  21  dvoulůžkových  pokojů.

Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla a údržbu.        

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).                                                                                                           

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.          

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

- sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení,   osobní  svobody  a  svobody  pohybu,  práva  na  vlastnictví   majetku a léčbu  se

souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu,

příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby:

- zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská  a  rehabilitační  péče  poskytovaná  na  základě  ordinace  lékaře  je  zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy. Rehabilitace zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a cvičení na  pohybových trenažérech.

 

Rodinný domek VMP, Karla Kofránka 2264, Hořice

Základní činnosti poskytované služby:

- poskytnutí ubytování

V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje , v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Součástí ubytování je zajištění vytápění, osvětlení, studené a teplé vody, vybavení pokoje nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).                                                                                                            

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem.

Obědy jsou v tabletech dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.         

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a  změnách  poloh,  pomoc a podporu  při podávání jídla a

pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

- sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby:

- zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská a rehabilitační péče poskytovaná na základě ordinace lékaře je zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy. Rehabilitace zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a cvičení na  pohybových trenažérech.

 

Rodinný domek SD, Karla Kofránka 2265, Hořice

Základní činnosti poskytované služby:

- poskytnutí ubytování

V rodinném domku jsou dvě domácnosti. Každá pro čtyři uživatele. V jedné domácnosti jsou čtyři jednolůžkové pokoje, v druhé domácnosti jeden dvoulůžkový a dva jednolůžkové pokoje.

Součástí  ubytování  je  zajištění  vytápění, osvětlení, studené  a teplé  vody, vybavení  pokoje

nábytkem, ložním prádlem a signalizací. Dále jsou k dispozici společné prostory. Služba zahrnuje úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.        

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  bez možnosti výběru z více druhů jídel, a to v rozsahu 4 hlavních jídel: snídaně + přesnídávka, oběd, odpolední svačina, večeře, II. večeře (pouze u diety výživné a diabetické s inzulinem).                                                                                                          

Zajištěna je strava normální, dieta žlučníková, dieta diabetická a dieta výživná a diabetická s inzulinem. Na základě potřeby a individuálního plánu se uživatelům připravuje strava krájená, mletá nebo mixovaná. Zařízení v případě potřeby zajišťuje podávání stravy sondou nebo Pegem. 

Obědy jsou v tabletech dováženy z kuchyně v hlavní budově. Ostatní strava je připravována přímo v rodinném domku.                  

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Služba zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změnách poloh, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Služba zahrnuje ranní a večerní hygienu, celkovou koupel, česání a mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, pomoc při použití WC.

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Služba zahrnuje, ergoterapii, logopedii, práci na PC, pohybové aktivity, cvičnou domácnost, pracovní uplatnění, volnočasové aktivity.

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu s rodinou a přáteli, návštěvy lékaře, kontakt s veřejnými institucemi, pastorační činnost, využívání veřejných služeb, zajištění nákupu.

- sociálně terapeutické činnosti

Služba zahrnuje pomoc v adaptaci při nástupu do domova, pomoc při kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podporu a pomoc při hospodaření s finančními prostředky.

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba zajišťuje ochranu práva na soukromí, osobního a rodinného života, důstojného zacházení, osobní svobody a svobody pohybu, práva na vlastnictví majetku a léčbu se souhlasem. Její součástí je základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování důchodu, příspěvku na péči a jiných dávek, pomoc při kontaktu s úřady (např. úřadem práce, městským úřadem, finančním úřadem, notářem, bankovními institucemi apod.)

Další činnosti poskytované služby:

- zdravotní péče

Služba zahrnuje zajištění zdravotní péče, ošetřovatelské péče a rehabilitační péče. Ošetřovatelská a rehabilitační péče poskytovaná na základě ordinace lékaře je zvláštní ambulantní péčí. V rámci rehabilitační péče jsou uživatelům zajišťovány kompenzační pomůcky a jejich opravy. Rehabilitace zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii a cvičení na  pohybových trenažérech.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 

https://www.usphorice.cz/nas-domov/dokumenty/?_gl=1*17rz8oe*_up*MQ..*_ga*MTE1ODc1NTg0Ni4xNjk2NDA2ODgz*_ga_H2SK25QX17*MTY5NjQwNjg4Mi4xLjAuMTY5NjQwNjg4Mi4wLjAuMA..

 

 

 

                                 

 

 

 

                                 

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní služby:

- doprava k soukromým účelům

Služba zahrnuje jak předem ohlášenou cestu na území města Hořice, tak mimořádnou cestu za účelem převozu klienta do objektu poskytovatele z důvodu nepojízdného invalidního vozíku.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domov bez bariér

IČ poskytovatele

13583212

Kontaktní údaje na poskytovatele