Středisko rané péče Sluníčko, § 54 - Raná péče

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Odpočinek pečujících
 • Poradit
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

Komu je služba určena

 • Osoby s tělesným postižením
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 0_7 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1840658
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Adresa: třída Karla IV. 1222,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 777 721 642
 • E-mail: slunicko@charitahk.cz
 • Web: http://www.charitahk.cz/

Další adresy služby

 • Adresa: třída Karla IV. 1222,50002 Hradec Králové

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodina dítěte se speciálními potřebami z důvodu zdravotního postižení nebo jinak ohroženým na vývoji, ve věku od narození do 7 let, žijící v Královéhradeckém kraji, konkrétně:

 • rodina dítěte s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
 • rodina dítěte s problémy vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – komplikovaného nebo předčasného porodu, nedonošenosti, nízké porodní váhy apod.
 • rodina dítěte s autismem
 • rodina dítěte se zrakovým postižením

 
Služby neposkytujeme

 •  zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny (tj. rodinám dítěte s jiným než tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, rodinám dítěte s pobytem mimo Královéhradecký kraj, rodinám dítěte věku vyššího 7 let apod.) nebo žádají sociální službu, kterou SRP neposkytuje 
 • rodinám dítěte, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (v posledních 6 ti měsících)
 • v případě momentální nedostatečné kapacity 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:Rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem poskytujeme odbornou pomoc a podporu tak, aby dokázaly využít své schopnosti a možnosti. Usilujeme o co nejvyšší možné začlenění rodin do běžného života. Služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny, a to v celém Královéhradeckém kraji.

Cíle:

 1. Podporovat a napomoci zlepšit kvalitu života dítěte se speciálními potřebami a jeho rodiny, a to tak, že:
 • rodiče vědí, jak pracovat na zlepšení psychomotorického vývoje dítěte,
 • rodiče znají odbornou literaturu,
 • umí vybrat a správně zvolit (případně ví, kde zajistit) vhodné stimulační, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

 

 1. Umožnit rodinám dítěte se speciálními potřebami žít co nejvíce běžným způsobem života, a to tak, že:
 • mají informace o dalších návazných službách a institucích,
 • vědí, kde mohou hledat podporu,
 • mají informace o svých právech a nárocích (mají informace o sociálním zabezpečení).

 

 1. Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o službě raná péče 
 • účast na akcích propagujících sociální služby
 • přednášky a semináře
 • tiskové zprávy, výroční zprávy

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti a úkony:  

 • poskytování informací o všech službách pro danou cílovou skupinu
 • návštěvy odborných poradců v rodině za účelem konzultace
 • podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem
 • sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálněprávní, pomoc při jednání s úřady 
 • pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, odborné literatury
 • zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby 
 • pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení
 • průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami
 • odborné semináře, přednášky

 

4. Specifika služby

Zájemci o službu raná péče mohou kontaktovat SRP Sluníčko jakoukoliv formou (emailem, osobně, telefonicky). Ve většině případů je první kontakt telefonický, kdy rodiče potřebují řešit svou situaci a doptávají se na možnosti pomoci. Pracovník si domluví se zájemcem
schůzku, buď přímo na středisku, nebo v rodině a na té proberou důvody kontaktování střediska, potřeby a očekávání klienta a možnosti poskytovatele. Klienti jsou podrobně seznámeni s podmínkami, rozsahem a náplní služby.  V případě, že se vzájemně domluví na spolupráci, je uzavřena smlouva, od které se odvíjí individuální plán spolupráce. Klienti sami rozhodují, kterých služeb v rámci rané péče chtějí využívat. V průběhu využívání služby podporují pracovníci klienta s ohledem na stanovené cíle a spolupráci průběžně vyhodnocují, popř. ji mohou měnit nebo doplňovat. Konkrétní pracovníci vedou o průběhu služby dokumentaci.

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  včetně dojezdového času
   Úterý  :  08:00-16:30  -  včetně dojezdového času
   Středa  :  08:00-16:30  -  včetně dojezdového času
   Čtvrtek  :  08:00-16:30  -  včetně dojezdového času
   Pátek  :  08:00-16:30  -  včetně dojezdového času
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  po předchozí domluvě
   Úterý  :  08:00-16:30  -  po předchozí domluvě
   Středa  :  08:00-16:30  -  po předchozí domluvě
   Čtvrtek  :  09:00-11:00  -  po předchozí domluvě i mezi 8:00 - 9:00 a 11:00 - 16:30
   Pátek  :  08:00-16:30  -  po předchozí domluvě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována zpravidla v domácím prostředí klientů, v Královéhradeckém kraji. Klienti však také mohou vyžít služeb přímo na středisku rané péče Sluníčko, které se nachází přímo v centru města Hradec Králové. Všechny návštěvy jsou individuálně domluvené. Služba je poskytována v patře s dostupností výtahu a bezbariérovostí prostor služby. 

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele