Domov pro matky s dětmi Hradec Králové, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnutí azylu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Hradec Králové

 • Kapacita počet lůžek: 64

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1236570
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Adresa: Velká 7,50341 Hradec Králové
 • Telefon: 777 737 611
 • E-mail: dmd@charitahk.cz
 • Web: http://www.charitahk.cz/

Další adresy služby

 • Adresa: Sukovy sady 660,50002 Hradec Králové

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Služba je určená osobám, jejichž potřeby můžeme pomoci naplňovat.

 • zletilým matkám (otcům) nebo osobám, které mají svěřené dítě do vlastní péče, s dětmi zpravidla do 18 let;
 • zletilým těhotným ženám;
 • samotným zletilým ženám - v rámci kapacity 4 lůžek

Služba je poskytována prioritně občanům z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.   

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov pro matky s dětmi pomáhá lidem nacházejícícm se v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit sami. Poskytujeme dočasné ubytování, poradenství a rozvoj schopností důležiých pro běžný život, aby se naučili hospodařit, rozvíjet své dovednosti a hledat vlastní bydlení.

Cíle Azylového domu:

Cílem služby Domova pro matky s dětmi je vést klienty v bezpečném prostředí k návratu do běžného života nebo jiné odpovídající služby.

Toho dosahujeme pomocí dílčích cílů, kterými chceme:

 • vést klienty k využívání veřejných institucí
 • vést klietny k využívání jejich přirozené vztahové sítě
 • podporovat klienty v samostatnosti v péči o svoji osobu, domácnost, děti
 • podporovat osobnostní a hodnotový rozvoj klientů
 • pomáhat klientům, kteří se stali obětmi domácího násilí
 • podporovat všestranný rozvoj dětí

3. Nabízené činnosti

V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti:

základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • poskytnutí ubytování
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
  • umožnění celkové hygieny
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

4. Specifika služby

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou. Smlouva je uzavírána v rozsahu individuálních potřeb klientů. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Dvoupodlažní budova bez výtahu. Bezbariérový pouze jeden samostatný pokoj. 

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele