Domov pro matky s dětmi Hradec Králové, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Poskytnutí azylu
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Hradec Králové

 • Kapacita počet lůžek: 64

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1236570
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Adresa: Velká 7,50341 Hradec Králové
 • Telefon: 777 737 611
 • E-mail: dmd@charitahk.cz
 • Web: http://www.charitahk.cz/

Další adresy služby

 • Adresa: Sukovy sady 660,50002 Hradec Králové

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Služba je určená osobám, jejichž potřeby můžeme pomoci naplňovat.

 • zletilým matkám (otcům) nebo osobám, které mají svěřené dítě do vlastní péče, s dětmi zpravidla do 18 let;
 • zletilým těhotným ženám;
 • samotným zletilým ženám - v rámci kapacity 4 lůžek

Služba je poskytována prioritně občanům z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.   

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov pro matky s dětmi pomáhá lidem nacházejícícm se v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit sami. Poskytujeme dočasné ubytování, poradenství a rozvoj schopností důležiých pro běžný život, aby se naučili hospodařit, rozvíjet své dovednosti a hledat vlastní bydlení.

Cíle Azylového domu:

Cílem služby Domova pro matky s dětmi je vést klienty v bezpečném prostředí k návratu do běžného života nebo jiné odpovídající služby.

Toho dosahujeme pomocí dílčích cílů, kterými chceme:

 • vést klienty k využívání veřejných institucí
 • vést klietny k využívání jejich přirozené vztahové sítě
 • podporovat klienty v samostatnosti v péči o svoji osobu, domácnost, děti
 • podporovat osobnostní a hodnotový rozvoj klientů
 • pomáhat klientům, kteří se stali obětmi domácího násilí
 • podporovat všestranný rozvoj dětí

3. Nabízené činnosti

V rámci služby jsou poskytovány tyto činnosti:

základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • poskytnutí ubytování
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
  • umožnění celkové hygieny
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

4. Specifika služby

Služba je poskytována na základě jednání se zájemcem o sociální službu (osobní konzultace zájemce se sociální pracovnicí, doložení vyjádření praktického lékaře) a na základě písemné smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou. Smlouva je uzavírána v rozsahu individuálních potřeb klientů. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Dvoupodlažní budova bez výtahu. Bezbariérový pouze jeden samostatný pokoj. 

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele