Poradna pro lidi v tísni Hradec Králové, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - dluhy, finance
 • Rada - mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2886510
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Kotěrova 847,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 777 737 612
 • E-mail: plt@charitahk.cz
 • Web: http://www.charitahk.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby starší 18 let žijící v královéhradeckém kraji, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit sami, ani s pomocí svých blízkých. Jedná se o:

 • osoby v krizi (osoby, které mají dluhy či jsou takto ohroženi, osoby s nestabilitou v rodinných či jiných vztazích, osoby, které potřebují občansko-právní poradenství, pozůstalí)
 • oběti trestných činů

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ

Poskytujeme důvěrnou, bezplatnou pomoc a poradenství. Nabízíme podporu a doprovázení lidem v těžké životní situaci, kterou aktuálně (v tuto chvíli) nedokáží řešit sami.

 

CÍLE

 • klient/ka zná svá práva a povinnosti, ví, co pro danou situaci může udělat, orientuje se v situaci a rozumí souvislostem
 • klient/ka má informace o možných dopadech a rizicích řešení, zná postup, ví, co bude následovat
 • klient/ka ví, jaké další služby může využívat a na koho se obrátit, zná návazné služby
 • klient/ka, získal(a) schopnost či dovednost jak svou situaci samostatně či s podporou pracovníka řešit
 • klient/ka zná své kompetence, je zorientovaný(á) ve vnitřních či vnějších podporách

3. Nabízené činnosti

 Zajišťujeme poradenství v těchto oblastech:

 • řešení dluhů
 • poradenství obětem trestného činu či těm, kteří se cítí být takto ohroženi
 • řešení situací týkající se oblasti občanských práv:
  • rodinné právo
  • dědictví
  • situaci spjatou s bydlením, např. nájemními vztahy, věcná břemena, problematika trvalého pobytu aj.
 • zorientování v systému soc. dávek
 • poradenství v oblasti pracovního práva, zejména:
  • vznik, změny a skončení pracovního poměru
  • pracovní podmínky mladistvých a žen v těhotenství
  • odpovědnost zaměstnanců za škodu

Současně poskytujeme psychologické poradenství:

 • Krizová intervence
 • Podpůrná terapie

Neposkytujeme zastupování klientů v řízení před soudy nebo jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii. Služby sociálně právního poradenství jsou poskytovány pouze formou poradenství, to znamená za aktivní účasti klienta.

4. Specifika služby

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pracovníci Poradny při práci s klienty dodržují tyto zásady:

 • mlčenlivost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a bez souhlasu klienta neposkytují žádné informace nikomu jinému
 • diskrétnost – pracovníci zachovávají ohleduplný přístup, jak ve vztahu k osobě klienta, tak ke sdělovaným či poptávaným informacím
 • partnerství – pracovníci vytváří takové podmínky, aby klient mohl uplatnit v průběhu poskytování služby vlastní vůli a sám zvolit postup, a to s porozuměním důsledku své volby. Pomáhají s návrhem řešení situace klienta, rozhodnutí zůstává vždy na něm;
 • nestrannost – při společné práci pracovníci respektují názory, smýšlení a přesvědčení klienta, bez hodnocení jeho minulosti. Poskytují informace nezávisle na dalších institucích a organizacích.

 

Tyto činnosti jsou poskytovány zdarma dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci poskytování služby PLT nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby a instituce. Snažíme se o to, aby naopak klient (zájemce) mohl takové služby využívat.

Od uživatelů služby očekáváme:

 • včasný příchod na dohodnuté schůzky, pozdní příchod o více než 20 minut (bez upozornění) vede ke zrušení konzultace:
  • o   omluvení pozdního příchodu či zrušení konzultace ze strany klienta je možné na tel. 777 737 612, mailem:plt@chritahk.cz
 • Aktivní spolupráci s pracovníky poradny·     

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-12:00  -  bez objednání
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání
   Pondělí  :  08:00-18:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání; 16:00-18:00 pouze objednaní klienti
   Úterý  :  08:00-16:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání
   Středa  :  08:00-17:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání; 16:00-17:00 pouze objednaní klienti
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  08:00-12:00  -  bez objednání
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání
   Pondělí  :  08:00-18:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání; 16:00-18:00 pouze objednaní klienti
   Úterý  :  08:00-16:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání
   Středa  :  08:00-17:00  -  8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 - bez objednání; 16:00-17:00 pouze objednaní klienti
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Poradna se nachází ve zvýšeném přízemí řadového domu staré zástavby v blízkosti centra města. Je v dobré dostupnosti MHD. Vstup do prostor není bezbariérový, schody nejsou vybaveny nájezdní plošinou pro kočárek či invalidní vozík. Poradna disponuje čekárnou, kuchyňkou a WC pro klientky (bezbariérové). Pracovníci Poradny své služby poskytují ve 2 konzultačních místnostech, zároveň disponují 1 kanceláří. 

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele