Odborné sociální poradenství - Romodrom, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4640372
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Chelčického 1030,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 778 406 250
 • E-mail: katerina.velova@romodrom.cz
 • Web: www.romodrom.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Etnické menšiny

Služba je poskytována osobám starším 18 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání organizace:

Odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich každodenního života.

Cíle služby:

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby.

Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů, a to prostřednictvím informací, rad, doprovodu, popř. další aktivní pomoci přiměřené uživatelově zakázce.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství

- Podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb), např. viz další témata

- Nabízíme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme)

Odborné dluhové poradenství

- Odborná podpora při řešení dluhů a exekucí

- Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení – poradenství i podávání návrhů na povolení oddlužení

Podpora v oblasti bydlení

- Možnost vytvoření finančního plánu bydlení (oblast sociálních dávek, nájem, služby, energie)

- Podpora při vyhledávání vhodného bydlení

- Spolupráce při kontaktování vlastníka bytu, nemovitosti, a při sjednání si podmínek při vstupu do nového bydlení

- Zprostředkování právního poradenství (smlouvy, výpovědi)

Poradenství při vstupu na trh práce a podpora při zprostředkování zaměstnání

- Základní vyhodnocení vaší situace z hlediska uplatnění na trhu práce

- Poradenství v komunikaci a úkonech spojených s Úřadem práce ČR

- Zprostředkování právního poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů

- Navázání na zaměstnavatele

Poradenství v oblasti financí a sociálních dávek

- Zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi

- Zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem

- Poradenství k sociálním dávkám

Právní poradenství

- Zprostředkování možnosti právní konzultace v odůvodněném případě

- Konzultace k právním úkonům (zahrnuje sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty)

- Asistence při kontaktu s právními institucemi

Návazné služby

- Poradenství v komunikaci s úřady a institucemi

- Předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací

- Doprovod

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-16:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
   Středa  :  08:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Romodrom o.p.s.

IČ poskytovatele

26537036

Kontaktní údaje na poskytovatele