Charitní osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Pomoci s oblékáním
 • Doprovod
 • Dohled během dne
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Odpočinek pečujících
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5597369
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Adresa: Týnišťská 1318,50346 Třebechovice pod Orebem
 • Telefon: 705600214
 • E-mail: choa@charitahk.cz
 • Web: http://www.charitahk.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 1. Lidé starší 18 let se sníženou soběstačností z důvodu:
 • věku
 • tělesného zdravotního postižení

Službu poskytujeme v mikroregionu Třebechovicko, Černilovsko a městě Hradec Králové.

 

 

SLUŽBU NEPOSKYTUJEME lidem,

 1. kteří nespadají do cílové skupiny
 2. kteří žádají o službu, kterou osobní asistence neposkytuje,
 3. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby,
 4. kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 ti měsících

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním charitní osobní asistence je zajistit podporu a pomoc lidem se zdravotním postižením či s omezenou soběstačností z důvodu věku, aby mohli žít co nejvíce sebeurčující a naplňující život. Svou činností přispívat k jejich rovnoprávnosti a zlepšení jejich životních podmínek.

 

Cílem charitní osobní asistence je zajistit klientům pomoc, tak aby:

 • si zachovali v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 • mohli vykonávat denní činnosti, které by jinak nebyly schopni samostatně zvládnout,
 • žili co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
 • mohli být aktivními účastníky veřejného života (př. účastí na akcích, vzdělávání, zaměstnání a dalších sociálních aktivitách)

3. Nabízené činnosti

V rámci služby jsou poskytovány:

 

základní činnosti

a. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • b. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC

c. pomoc při zajištění stravy:

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

d. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky
 • e. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovní nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • f. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 •  

g. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30
   Sobota  :  07:00-15:30
   Neděle  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována za úhradu. Výše úhrady činí:

 1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
 2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů služby.

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele