SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové, § 50 - Domovy se zvláštním režimem

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Hradec Králové

 • Kapacita počet lůžek: 90

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 55+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“ Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

 Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

3. Nabízené činnosti

Ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

4. Specifika služby

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle. Služba vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

Časový rozsah poskytování služeb

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za zajištění ubytování a stravování jsou stanoveny Vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Ceník individuálních služeb je uveden na webových stránkách www.hradeckralove.senecura.cz

Na poskytované služby není účtována záloha.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými postelemi, nočními stolky, televizí, stolem a židlemi s područkami, komodou. Každý klient má také v předsíni svou uzamykatelnou nástavcovou skříň s trezorem. Součástí každého pokoje je samostatné sociální zařízení s bezbariérovým sprchovacím koutem. Intimita je na pokojích zajištěna pomocí závěsů mezi jednotlivými lůžky. Každý klient má možnost mít u sebe signalizační náramek pro přivolání ošetřujícího personálu.

Název poskytovatele

SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s

IČ poskytovatele

03588122

Kontaktní údaje na poskytovatele