sociální rehabilitace, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 19_64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8779959
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Jižní 870,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 734304735
 • E-mail: bozena.sediva@pdz.cz
 • Web: www.pdzvymenik.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, kteří potřebují podporu při hledání nebo udržení zaměstnání. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby sociální rehabilitace ve Výměníku je připravovat klienta na zaměstnání buď na volném trhu práce, nebo na chráněném pracovním místě.

Cílem sociální rehabilitace je dosáhnout u klienta schopností běžného sociálního fungování, obnovení nebo rozvoje schopností v různých společenských situacích, uspokojovat své potřeby a práva a maximálně se zapojovat do společenského života. Klient je podporován při rozvoji sociálních a pracovních dovedností vedoucích k začlenění do společnosti a uplatnění se na chráněném nebo volném pracovním trhu. V rámci sociální rehabilitace se klienti učí s podporou pracovat s projevy onemocnění tak, aby je co nejméně omezovaly v běžném fungování. Sociální rehabilitace má vést k větší samostatnosti klienta.

Klient si osvojí pracovní postupy, které dosud neovládal. Klient je podporován při rozvíjení a posilovaní pracovních kompetencí.

 

Klient dokáže pracovat vyšším tempem a delší časové období než před poskytováním služby. Klient je podporován při zvyšování pracovní výkonnosti.

Klient zlepší své dovednosti mezilidské komunikace a asertivního jednání. Klient je podporován při zlepšování sociálních dovedností.

Klient lépe pečuje o vlastní osobu (alespoň tak, že to není na překážku pracovnímu uplatnění). Klient je podporován při udržování či rozvíjení schopností péče o vlastní osobu.

Klient se naučí pracovat s projevy onemocnění tak, aby ho v práci co nejméně omezovaly. Klient se orientuje na pracovním trhu a je samostatný v hledání zaměstnání. 

Spolupracující zaměstnavatel je podporován v procesu přijetí, začlenění a udržení  zaměstnaní klienta.

3. Nabízené činnosti

Nácvik dovedností pro zvládání péče zahrnuje rozvíjení soběstačnosti, které se provádí v oblastech, které klient uplatní zejmená při hledání zaměstnání: oblékání a péče o vzhled, hygienické návyky a denní režim.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je zajištěno možností účasti na veřejných akcích pořádaných Výměníkem, dále kontaktem s veřejností v prostředí sociálního podniku, exkurze do jiných provozů či podpora při kontaktu s potenciálními zaměstnavateli.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jsou zaměřeny především na práci se zdravotním omezením s ohledem na společenské normy, vztahy a komunikaci v kontextu pracovního prostředí (krizové plánování, podpora ve zdravotním stavu, edukace o nemoci). Klienti jsou motivováni k rozvoji vlastního potenciálu - jak pracovního tak i tvůrčího. V rámci administrativního provozu mají klienti možnost získat zkušenosti z reálného pracovního prostředí, a také jsou informování o pracovních postupech a produktech. Dále se provádí činnosti, které jsou spojené se získáním nebo udržením zaměstnání -  nácvik  komunikace se zákazníky, nácvik pravidelné docházky, nácvik počítačových dovedností, spolupráce v týmu, organizace pracovního dne. Provádí se nácvik chování v kolektivu, nácvik jednání s budoucím zaměstnavatelem, společné akce a aktivity v komunitě vedoucí ke zlepšení mezilidské komunikace, asertivního jednání a podobně. V terénní formě poskytování služby se jedná zejména o doprovody na pracovní pohovy a podporu při jednání se zaměstnavateli na volném i chráněném trhu práce.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí se zaměřuje na dobrou informovanost uživatelů o pracovně - právních vztazích a jejich právech v této oblasti.

4. Specifika služby

Sociální rehabilitace ve Výměníku nabízí ucelený systém podpory klienta v oblasti zaměstnávání. Nabízí čtyři vzájemně se doplňující programy:

nácviky konkrétních činnosti jako příprava na pracovní místo, 

podpora udržení zaměstnání na chráněných pracovních místech Výměníku,

podpora při zhoršení zdravotního stavu,

provázení klienta na trhu práce.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Úterý  :  07:00-19:00
   Středa  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Úterý  :  07:00-19:00
   Středa  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

služba není bezbariérová, v objektu je pouze schodiště (není výtah)  přístupné přes hlavní vchod společný pro všechny podnájemníky v objektu

Název poskytovatele

Péče o duševní zdraví - Výměník, z.s.

IČ poskytovatele

71238514

Kontaktní údaje na poskytovatele