Poradenství pro život s postižením, § 37 - Odborné sociální poradenství s prvky terapie

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - mezilidské vztahy
 • Rada - Pečující

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Jičín

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Člověk se zdravotním postižením, jeho rodina a blízcí, kteří prožívají tíživou situaci spojenou se zdravotním postižením.  Jedná se o: 

 • mentální postižení

 • tělesné postižení

 • kombinované postižení

 • chronické duševní onemocnění

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Proč službu poskytujeme? 

Aby lidé mohli žít co nejnormálnější život i když mají zdravotní postižení. Věříme, že lidé s postižením mají stejná práva  jako ostatní, ale cesta k jejich dosažení bývá často složitější, proto jim poskytujeme pomoc a podporu prostřednictvím odborného sociálního poradenství.

3. Nabízené činnosti

Odborné sociální poradenství:

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -

poskytnutí informace a kontaktů na další organizace a instituce, které jim mohou pomoci při řešení jejich nepříznivé situace.

2. sociálně terapeutické činnosti

sociální poradenství  (poskytnutí informací, provázení procesem žádosti, pomoc s vyplněním žádosti, příprava na sociální šetření, pomoc se sepsáním odvolání, doprovod na úřad) v oblastech: invalidní důchod, příspěvek na péči, průkazy pro osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P), jednorázové a opakované příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku),  parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

právní poradenství  (poskytnutí informací o právních nárocích, postupech, pomoc se sepsáním návrhu, příprava na sociální šetření, pomoc se sepsáním odvolání, doprovod na úřad) v oblastech: zastupování osoby s postižením (opatrovnictví, zastupování členem domácnosti, nápomoc při rozhodování, plná moc), smluvní vztahy osob s postižením.

poradenství v oblasti vzdělávání a práce (poskytnutí informací, pomoc při vyhledávání vhodných školských zařízení, vzdělávacích kurzů, pracovních pozic, pomoc s přípravou na jednání,  doprovod na jednání): vzdělávání dětí a dospělých osob s postižením, integrace, pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, zprostředkování pracovních míst, evidence na Úřadu práce, pracovní rehabilitace.

vztahové poradenství - vztahy a sexualita lidí s postižením.

bezbariérové poradenství  - podpora při řešení bytové situace formou pomoci s vyplněním potřebných žádostí, sepsání doporučení, návrhy bezbariérových úprav bydlení, vyhledání a zajištění vhodné kompenzační pomůcky, 

zajištění a vydání euroklíče pro osoby s těžkým zdravotním postižením.

finanční poradenství  - podpora při získání finančních prostředků od nadací nebo firemních dárců, pomoc při vyhledání vhodné nadace, pomoc se sepsáním žádosti, sepsání doporučení.

3. sociálně terapeutické poradenství

podpora při řešení obtíží v osobním životě,

podpora při vyrovnání se se zdravotním postižením,

podpora sítě pečujících - udržování a rozvíjení dobrých vztahů , začlenění se do života společnosti s podporou sociálních služeb, svépomocných skupin, komunity, využití kompenzačních pomůcek apod.).

podpora pečujících osob, jejich fyzických a psychických dovedností potřebných pro péči o osobu s postižením - vzdělávací akce na téma psychohygieny, sexuality a vztahů lidí s postižením, manipulace s klientem a další témata podle aktuálních potřeb pečujících i klientů,

podpůrné konzultace pro pečující osoby s odborníkem - pečujícího podporujeme v jeho roli “rodiče”, “pečujícího” - individuální nebo skupinová práce s odborníkem, nácvik relaxačních technik atd.,

knihovna - možnost výpůjčky odborné (problematika zdravotního postižení, výchovy, vztahů, konfliktů, sociálních služeb atd.) literatury.

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí- při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při sepisování dokumentů, doprovody na jednání.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  10:00-12:00
   Středa  :  13:00-15:00
   Úterý  :  10:00-12:00
   Úterý  :  13:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  13:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-12:00  -  8-10 bez objednání
   Středa  :  13:00-18:00  -  15-18 bez objednání
   Pondělí  :  08:00-12:00  -  8-10 bez objednání
   Úterý  :  08:00-12:00  -  8-10 bez objednání
   Úterý  :  13:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  13:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

bez úhrady

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vstup k poradně přes výtah - bezbariérový vhod

Terénní forma poradenství v místě dle potřeby situace v okruhu do 20 km od Jičína

Název poskytovatele

Apropo Jičín, o. p. s.

IČ poskytovatele

01599682

Kontaktní údaje na poskytovatele