SENECURA SENIORCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, § 44 - Odlehčovací služby

Služba naplňuje potřebu:
  • Dovézt, připravit jídlo
  • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
  • Dohled během dne
  • Odpočinek pečujících
  • Pomoci s oblékáním

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Hradec Králové

  • Kapacita počet lůžek: 15

Komu je služba určena

  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

  • 65+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba pobytová je sociální služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (dospělí od 50 let věku), a které nemohou z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu využívat ambulantní nebo terénní sociální služby.Služba je poskytována na nezbytně nutnou dobu tak, aby pečující osoba měla možnost využít tento čas na zajištění si svých osobních záležitostí, na nezbytný odpočinek či regeneraci sil.Posláním pobytové odlehčovací služby je dočasné převzetí péče o osoby, které nejsou schopny samy zajišťovat své životní potřeby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu a umožnit tak odpočinek osobám, které o své blízké pečují. Minimální doba pobytu je 14 dní, maximální doba pobytu jsou 3 měsíce.Klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho potřeby a zdravotní stav v době, kdy blízcí pečující potřebují odpočinek. Služba vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho potřeby a zdravotní stav v době, kdy blízcí pečující potřebují odpočinek

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací pobytová služba v prostorách SeneCura SeniorCentra je sociální službou. Péči zde zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří splňují předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovníci jsou přítomni v zařízení 24 hodin denně a zajištují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Zdravotní péče je poskytována zdravotními sestrami 24 hodin denně na základě indikace praktického lékaře, u kterého je klient registrován. Na odlehčovací službě není přítomen lékař, uživatel zůstává po dobu pobytu v péči registrujícího praktického lékaře. 

4. Specifika služby

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu a vychází z potřeb uživatelů služby. Je podporována jejich vlastní vůle, představy i životní cíle. Uživatel má právo na vlastní názor, postoj a představy a na jejich svobodné vyjádření. Také má právo ptát se na postoje, názory a představy pracovníků, není však povinen je přijmout. Je zachována jeho svobodná vůle. Služba vede uživatele k co nejvyšší samostatnosti, nezávislosti a socializaci uživatele služby a zároveň pečující osobě tak důležitý nezbytný odpočinek.

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za zajištění ubytování a stravování jsou stanoveny Vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

Ceník individuálních služeb je uveden na webových stránkách www.hradeckralove.senecura.cz

Na poskytované služby není účtována záloha.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými postelemi, nočními stolky, televizí, stolem a židlemi s područkami, komodou. Každý klient má také v předsíni svou uzamykatelnou nástavcovou skříň s trezorem. Součástí každého pokoje je samostatné sociální zařízení s bezbariérovým sprchovacím koutem. Intimita je na pokojích zajištěna pomocí závěsů mezi jednotlivými lůžky. Každý klient má možnost mít u sebe signalizační náramek pro přivolání ošetřujícího personálu.

Název poskytovatele

SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s

IČ poskytovatele

3588122

Kontaktní údaje na poskytovatele