Most k životu Trutnov, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnutí azylu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Trutnov

 • Kapacita počet lůžek: 32

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5755112
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Adresa: Šikmá 300,54103 Trutnov
 • Telefon: 777 303 115
 • E-mail: info@mostkzivotu.cz
 • Web: www.mostkzivotu.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 • ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí
 • ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v nepříznivých bytových podmínkách ohrožující zdraví a život
 • ženy, matky nebo otcové od 18-ti let s dětmi, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci

2. Smysl, poslání a cíl služby

 • zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti
 • aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.)
 • řádně pečovat o své děti
 • obecným cílem je poskytnout pomoc, která nevede k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posiluje sociální začleňování uživatelů a přispívá k vyřešení jejich krize.

3. Nabízené činnosti

 •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy - dvě plně vybavené kuchyně,

  2. poskytnutí ubytování - ve dvou patrech a deseti pokojích v počtu dvou až pěti lůžek,

  1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,

  2. umožnění celkové hygieny těla,

  3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

  c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů - např. pomoc při zajištění potřebných dokumentů, nutných k vyřízení dávek v hmotné nouzi či dávek státní sociální podpory, pomoc při zajištění základních osobních dokladů, (občanský průkaz, průkaz                      pojištěnce, rodný list, zdravotní dokumentaci, zápočtový list, doklad o vzdělání)

 • 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

4. Specifika služby

V rámci socioterapeutických činností nabízíme i pravidelné volnočasové aktivity pro děti i rodiče, v letních měsících pěstební a zahradní práce ve vlastní zahradě, vybavenou knihovnu s internetem pro děti i dospělé, vaření a pečení, doučování dětí, rukodělné činnosti pro děti i dospělé.

V rámci dobrovolnických aktivit nabízíme kurzy šití, vaření či ruční a výtvarné dílny.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrad za poskytování sociální služby:

 1. Služby azylového bydlení jsou zpoplatněné dle platného Sazebníku sociálních služeb.
 2. Sazba za službu činí:
 • 170 Kč denně/ uživatel/ka bez dítěte,
 • 140 Kč denně/ matka nebo otec s dítětem,
 •   90 Kč/ denně/ za každé dítě.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Služba se nachází ve třech patrech historické budovy, bez výtahu.

Název poskytovatele

Most k životu Trutnov

IČ poskytovatele

07978863

Kontaktní údaje na poskytovatele