Azylový dům Jičín, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnutí azylu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Jičín

 • Kapacita počet lůžek: 16

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7190506
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Adresa: Barákova 201,50601 Jičín
 • Telefon: 604705308
 • E-mail: azylovydum@ssmj.cz
 • Web: www.ssmj.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Azylový dům Jičín je pobytová sociální služba, která poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou azylového domu jsou matky / ženy s dětmi (max. se třemi dětmi), otcové / muži s dětmi (max. se třemi dětmi) a rodiny s dětmi (max. se dvěma dětmi), kteří se z nenadálých důvodů ocitli bez přístřeší a není v jejich silách tuto krizovou situaci řešit bez pomoci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Azylového domu Jičín je zajištění dočasného (nepřevyšující zpravidla jeden rok) a bezpečného zázemí lidem nacházejícím se v nepříznivé situaci spojené zejména se ztrátou nebo rizikovým bydlením. Poskytnutí podpory s cílem stabilizování se v dané situaci, pomoc při zvládání, obnovení nebo naučení běžných úkonů (péče o domácnost, péče o dítě, hospodaření s penězi, denní režim apod.). Následně dopomoc při hledání a posunu do vlastního bydlení.

3. Nabízené činnosti

Služby poskytované v azylovém domě se řídí § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Každý byt v azylovém domě je vybaven vlastní kuchyňskou linkou a základním kuchyňským vybavením, včetně elektrospotřebičů (mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice) potřebných pro přípravu odpovídající stravy. Po předchozí domluvě lez provádět přípravu stravy za přítomnosti a pomoci pracovnice azylového domu, popřípadě využít konzultace k přípravě vhodné stravy.

 

Poskytnutí ubytování

Azylový dům poskytuje ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci na dobu zpravidla nepřevyšující dobu jednoho roku. Byty jsou vybaveny vlastním hygienickým zázemím (koupelna, WC). Uživatelé mohou využívat společnou pračku a prostory pro sušení prádla. K azylovému domu náleží i dvorek, kde lze trávit volný čas se svými dětmi.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V rámci pobytu je uživateli poskytována pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujícícíh sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Během pobytu uživatelka pracuje na plnění individuálního plánu s cílem vyřešení své nepříznivé sociální situace.

 

Základní sociální poradenství

Uživateli je poskytováno základní sociální poradenství (řešení své situace, orientace v dávkovém systému, pomoc při vyplnění potřebných formulářů, pomoc při hledání bydlení a práce, vyřízení praktických a dětských lékařů, řešení dluhové problematiky, doporučení na navazující služby apod.).

4. Specifika služby

Azylový dům Jičín disponuje celkem šesti samostatnými bytovými jednotkami s celkovým počtem 16-ti uživatelů.. Nadále má dva byty o velikosti 1kk určené pro matku / ženu s jedním dítětem a dva byty o velikosti 2kk pro matku / ženu s max. třemi dětmi.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za služby poskytované v azylovém domě jsou stanoveny podle vyhlášky 505/2006 Sb. v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Výše poplatku za poskytované sociální služby je stanovena za každý započatý kalendářní den a zahrnuje i platbu provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. Celková výše úhrady za poskytované sociální služby se vždy odvíjí od celkového počtu kalendářních dní strávených na Azylovém domě Jičín.

 

Cílová skupina matky / ženy s dětmi, otcové / muži s dětmi nebo rodiny s dětmi - dospělé osoby hradí 120,- Kč za kalendářní den dítě 80,- Kč za kalendářní den. 

Fakultativní činnost

NE

Azylový dům Jičín neposkytuje fakultativní činnosti.

Architektonická bezbariérovost

NE

Budova azylového domu je bariérová.

Název poskytovatele

Sociální služby města Jičína

IČ poskytovatele

70888167

Kontaktní údaje na poskytovatele