Dům na půli cesty, § 57 - Azylové domy

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajištění podmínek pro hygienu
 • Poskytnutí azylu
 • Poskytnout základní stravu v krizi
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Náchod

 • Kapacita počet lůžek: 11

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi

Věkové skupiny

 • 19_26 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • věk 18 - 33 let
 • osoba v krizi (osoba, která je propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, osoba z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, osoba, která opustila pěstounskou péči)
 • osoba bez přístřeší (osoba, která nemá vlastní rodinné zázemí, je bez přístřeší, osoba po odchodu z nefunkční rodiny a z terénu)
 • osoba opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Služba je poskytovaná prioritně občanům z Náchoda a v případě volné kapacity občanům z Královéhradeckého kraje.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

 • podpora mladým dospělým lidem bez rodinného zázemí k překlenutí těžkého životního období
 • pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci bez ohledu na národnost a náboženství při dodržování lidských práv a svobod

Cíl:

 • zapojení uživatele do samostatného běžného života
 • minimalizace závislosti na sociální pomoci prostřednictvím uplatňování vlastní vůle uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • zvýšit schopnost uživatele při hospodaření s financemi
 • zvýšit praktické dovednosti uživatele (vaření, pečení, praní, žehlení, úklid)
 • schopnost uživatele začlenit se na trh práce, nalezení a udržení si zaměstnání
 • schopnost uživatele získat následné bydlení
 • naučit uživatele komunikaci s odbornou pomocí a návaznými zdroji

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylovém domě Dům na půli cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

•    vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy (Uživatelům  je k dispozici 1 společná kuchyně vybavená základními kuchyňskými elektrospotřebiči a 1 kuchyně v patře, která je také vybavena základními elektrospotřebiči.. Uživatelé mají možnost vypůjčení kuchyňského inventáře a využít v případě potřeby i rad pracovníků, případně požádat o pomoc s vařením.)

 • poskytnutí ubytování:
 • podmínek pro ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok (Standardní doba pobytu jsou 3 měsíce s možností prodloužení smlouvy na dobu 6 měsíců. Smlouvy jsou prodlužovány na základě hodnocení efektivnosti služby a spolupráce uživatelů na řešení své nepříznivé sociální situace. Smlouvu lze prodloužit i na dobu nad 6 měsíců, nejvýše však na 12 měsíců)
 • umožnění celkové hygieny
 • vytvoření zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

•    pomoc při vyřizování běžných (záležitostí pomoc a podpora při hledání zaměstnání a bydlení),

•    pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Navazující činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti:

•    socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (aktivizační a vzdělávací činnosti, nácvik praktických dovedností)

•    aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce (pomoc při hospodaření s financemi, možnost řízeného hospodaření),

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

•    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

•    podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

4. Specifika služby

Služba je poskytována v centru města Náchoda. K dispozici je 7 dvoulůžkových pokojů. Uživateli služby je pronajata část dvoulůžkové bytové jednotky. Bytová jednotka je vybavena základním nábytkem (postel, psací stůl, židle, uzamykatelná skříňka, skříň a policový regál), lednicí a umyvadlem s hygienickou skříňkou. Uživatelé mají společné WC, koupelny, kuchyně, společenskou místnost, které mohou využívat bez omezení. V kuchyních je možné využití nebo zapůjčení elektro spotřebičů (sporák, trouba, mikrovlnná trouba, varná konvice, kuchyňský robot) a nádobí. Ve společenské místnosti mohou uživatelé sledovat TV a mohou si zde zapůjčit knihy z knihovny uživatelů. Uživatel má možnost využít pračku, žehlicí prkno a žehličku. Posláním zařízení je pomoc a podpora mladým dospělým lidem bez rodinného zázemí k překlenutí těžkého životního období. Zájemce o službu je seznámen s poskytovanou sociální službou, s pravidly jejího poskytování a vybavením zařízení a za pomoci klíčového pracovníka - průvodce a sociálního pracovníka si vytvoří Individuální plán. Ten vede k řešení nepříznivé sociální situace a k naplnění jeho osobních cílů. Je souhrnem kroků k tomu, čeho chce uživatel dosáhnout za pomoci sociální služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Oblastní charita Náchod

IČ poskytovatele

46524282

Kontaktní údaje na poskytovatele