Sociální rehabilitace Hořice, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Hořice

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 19_64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3054253
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Klicperova 6,50801 Hořice
 • Telefon: 777 757 375
 • E-mail: naseulita@gmail.com
 • Web: www.naseulita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám ve věku 19-64 let z Hořic a okolí, které trpí chronickým duševním onemocněním - úzkostnou a depresívní poruchou, sociální fobií, bipolární poruchou, schizofrenním onemocněním, schizoafektivní poruchou, organicky podmíněnou duševní poruchou (např. poúrazové stavy),pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách v období abstinence nebo doléčování, patologickým hráčstvím.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomoc duševně nemocným lidem trávit smysluplně čas v bezpečném prostředí a zároveň rozvíjet své schopnosti pracovní i sociální. Cílovou skupinou jsou lidé se sníženou schopností zvládat nároky každodenního života, kterým je tímto způsobem pomáháno k možnosti zapojit se zpátky do běžného života společnosti. Jedná se o dlouhodobou a pravidelnou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a pomoci při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem služby je podpora soběstačnosti, podpora a obnovení pracovních návyků, upevnění změny životního stylu, abstinence po dobu kontaktu se službou, udržení pozitivních změn, posilování sebevědomí, podpora výměny zkušeností, podpora komunikace v rodině a partnerství, rozvoj vlastní iniciativy a smysluplné trávení volného času.

3. Nabízené činnosti

Služba nabízí nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, práce s keramickou hlínou, arteterapie, artefiletika, biblioterapie, dramaterapie, muzikoterapie, pohybová terapie, jóga, meditace-mindfulness, podpora výměny zkušeností, poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod, abstinence po dobu kontaktu se službou, udržení pozitivních změn. Dále nabízí pohybové a sportovní aktivity a návštěvy výstav a koncertů.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  8:30-13:00
   Pondělí  :  8:30-16:00
   Úterý  :  8:30-16:00
   Středa  :  8:30-16:00
   Čtvrtek  :  8:30-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je bezbariérová, přístup do budovy je zajištěn schodolezem a následně výtahem. Klienti na vozíku mají volný přístup do všech místností včetně toalety. Služba je realizována v objektu polikliniky.

Název poskytovatele

NAŠE ULITA z.s.

IČ poskytovatele

04224876

Kontaktní údaje na poskytovatele