Centrum tlumočnických služeb, § 56 - Tlumočnické služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Tlumočení do znakového jazyka

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 8_65+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Tlumočnická služba je určena osobám se sluchovým postižením. 

Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace.

Jedná se o:

 • osoby neslyšící
 • osoby nedoslýchavé
 • osoby ohluchlé
 • osoby hluchoslepé
 • uživatele kochleárních implantátů
 • ostatní osoby, které mají sluchové postižení a z důvodu dalšího postižení mají ztíženou schopnost komunikace a používají některou formu komunikace osob se sluchovým postižením.

 Kromě samotných osob se sluchovým postižením můžou být služby poskytovány lidem z jejich okolí. Jde zejména o rodinné příslušníky, přátele apod.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání tlumočnické služby

Posláním Centra tlumočnických služeb, je poskytovat tlumočení občanům se sluchovým postižením. Umožnit plnohodnotnou komunikaci v českém znakovém jazyce a různých formách komunikačních systémů v jejich nepříznivých životních situací.

Šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Služba je poskytována na území Královéhradeckého kraje, v předem určeném čase. Služba je uživatelům poskytována bezplatně. Tlumočnickou službu přizpůsobujeme individuálním komunikačním potřebám konkrétního uživatele.

Tuto profesionální sociální službu poskytujeme i on-line prostřednictvím videohovoru.

Cíle tlumočnické služby

Umožnit osobám se sluchovým postižením plnohodnotnou komunikaci v českém znakovém jazyce a různých formách komunikačních systémů.

Poskytovat kvalitní a profesionální službu, která zajistí jejich plnohodnotnou účast na jednáních se slyšícími účastníky komunikace v nepříznivých sociálních situací.

Podporovat prosazování práv osob se sluchovým postižením při komunikaci.

Uživatel prostřednictvím naší služby získá podporu, informace a dovednosti k tomu, aby projevil svou osobnost, své potřeby a přání.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba zahrnuje individuální tlumočení v běžných životních situacích, při nichž bariéry v komunikaci představují pro osobu se sluchovým postižením ztíženou životní situaci. 

 

 

4. Specifika služby

Centrum tlumočnických služeb nabízí ambulantní a terénní  služby.

Neslyšící klient tak nebude nijak omezen ve způsobu, jakým chce danou situaci řešit. V případě potřeby doprovodí tlumočník ČZJ klienta na místo, kde bude probíhat řešení jeho sociální situace. Sociální služba tak bude poskytována v jeho přirozerném sociálním prostředí. Zároveň se tlumočník dostavá na místo, které bude klientovi vyhovovat. Každý klient bude dostávat informace o dalších návazných službách a to vždy v jemu srozumitelné formě.

Centrum tlumočnických služeb bude také podporovat klienta v přirozeném  procesu využívání dalších sociálních služeb a bude fungovat jako konzultační centrum pro ostatní sociální služby, které nemají zkušenosti s neslyšícími klienty. Cílem je zpřístupnit cílové skupině stejné zdroje informací a služeb, které jsou běžně přístupné slyšící populaci.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Sobota  :  7:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
   Neděle  :  7:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
   Čtvrtek  :  07:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
   Pátek  :  07:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
   Pondělí  :  07:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
   Úterý  :  07:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
   Středa  :  07:00-20:00  -  Tlumočení se realizuje dle dohody s klientem, na základě předchozí objednávky.
 •  
 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  13:00-16:30
   Pondělí  :  14:00-18:00
   Středa  :  8:00-11:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Hlavní vstup do budovy má nájezd, Centrum tlumočnických služeb je umístěno v přízemí.

Název poskytovatele

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

IČ poskytovatele

62690361

Kontaktní údaje na poskytovatele