OCHČK - Hospicová péče lůžková, § 91 - Hospicová péče pobytová

Služba naplňuje potřebu:
 • Odpočinek pečujících

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 30

Komu je služba určena

 • Hospicová péče

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9000005
 • Druh sociální služby: Hospicová péče pobytová
 • Adresa: 5. května 1170,54941 Červený Kostelec
 • Telefon: 491 610 438
 • E-mail: social.prac@hospic.cz
 • Web: http://www.ochck.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Hospic Anežky České poskytuje pomoc osobám terminálně nemocným s onkologickým nebo neonkologickým onemocněním, u nichž byla ukončena léčba a pokračuje léčba symptomatická (zaměřená na příznaky, projevy choroby, nikoliv na její příčiny), lidem s jiným onemocněním v neléčitelném stadiu nebo se sníženou soběstačností z důvodu věku, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých a o které za normálních okolností pečuje rodina v domácím prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hospic poskytuje přechodné pobytové služby terminálně nemocným lidem (s převážně onkologickým onemocněním). Klientům je umožněno žít plnohodnotně a důstojně (případně až do poslední chvíle jejich života).  Podporuje je v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, ve společenských a kulturních aktivitách podle individuálních zájmů a možností. Poskytuje možnost časově neomezených návštěv, lidskou blízkost, dostatečné soukromí a komplexní péči.

Cílem služby je i pomoc blízkým osobám, které o ně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí a to jak odbornou radou, tak poskytnutím nezbytného odpočinku po dobu přijetí klienta.

3. Nabízené činnosti

Hospic svým klientům poskytuje činnosti stanovené zákonem o sociálních službách, mezi něž patří:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

 • hospic poskytuje svým klientům komplexní ošetřovatelskou péči zaměřenou na tělesné, psychické, sociální a duchovní potřeby člověka týmem složeným z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovnic, kněze, psychoterapeutky, rehabilitačních pracovnic a dobrovolníků
 • hospicová péče je určena převážně lidem s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu nemoci
 • hospic klade důraz na zachování důstojnosti člověka, na jeho spolupodílení se na průběhu péče
 • hospic zachovává přirozené rodinné a přátelské vazby klienta
 • hospic nabízí podporu a doprovázení také rodinným příslušníkům a přátelům klienta
 • hospic nabízí v případě přání klienta a jeho okolí odejít z hospice do domácího prostředí návazné služby mobilního hospice, půjčovny kompenzačních pomůcek, sociálního poradenství, vyhledání dalších dostupných služeb
 • hospic poskytuje v případě zájmu podporu a doprovázení pozůstalým v době zármutku po úmrtí blízké osoby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace k platbě za poskytované služby naleznete na internetových stránkách www.hospic.cz v souboru "Ke stažení" pod názvem "Souhrnné informace před přijetím".

Konkrétně zde: 002042.pdf (hospic.cz)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Oblastní charita Červený Kostelec

IČ poskytovatele

48623814

Kontaktní údaje na poskytovatele