Poradna Domácí hospicové péče Hradec Králové, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Rada - Pečující

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Lidé starší 18 let z Hradce Králové a blízkého okolí do 30 km (v rámci Královéhradeckého kraje) ocitající se v těžké životní situaci, která se jim nedaří zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých. Zároveň jsou buď:

 • lidé, kterým byla sdělena diagnóza nevyléčitelného onemocnění, a hledají pomoc, jak se s touto situací vyrovnat
 • lidé s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém či konečném stadiu nemoci, hledající podporu a pomoc v bilancování svého života
 • lidé, kteří zvažují péči o nevyléčitelně nemocného doma
 • lidé, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného doma a potřebují pomoc a podporu
 • lidé, kteří jsou zarmouceni po úmrtí blízkého člověka
 • lidé, kteří potřebují rady a informace o nezbytných úkonech, které je třeba zařídit po úmrtí blízké osoby

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou, telefonicky nebo e-mailem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradny Domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně pečují či pozůstalým po úmrtí blízké osoby, o kterou v době její nemoci pečovali, získat potřebné informace, pomoc, podporu pro zvládnutí náročné životní situace, kterou zrovna zažívají.

 

Cíle:

Formou základního a odborného sociálního poradenství poskytovat informace, podporu a pomoc klientům Poradny domácí hospicové péče tak, že:

 • mají dostatek potřebných informací, jak zvládat svou životní situaci a dokáží se zorientovat v krizové situaci způsobené závažným onemocněním či blízkostí smrti
 • mají podporu v komunikaci a doprovázení v těžké životní situaci (mají prostor pro sdílení obav, starostí a smutku, potřebách, přáních aj.)
 • jsou informováni o možnostech mobilní hospicové péče
 • mají vytvořené dobré podmínky pro péči o své blízké doma v jejich přirozeném sociálním prostředí až do konce života
 • je zachována přirozená vztahová síť pečujících a jejich blízkých
 • ví, co je třeba zařídit po úmrtí blízkého člověka
 • projdou bezpečně procesem truchlení a vyrovnají se  se ztrátou, zorientují se v nové životní roli a naučí  se žít bez svého blízkého

 

3. Nabízené činnosti

Co nabízíme (základní činnosti):

Pečujícím o nevyléčitelně nemocného:

 • informace o principech fungování domácí hospicové péče a principech paliativní péče
 • poskytnutí a zprostředkování kontaktů dostupných služeb v oblasti péče o nemocného (např. sjednání kontaktu s domácí hospicovou péčí nebo kamenným hospicem, agenturou domácí zdravotní péče, pečovatelskou službou, zapůjčení kompenzačních a zdravotních pomůcek aj.)
 • informace o vzniku nároku na příspěvek na péči, pomoc při vyplnění jeho žádosti a podání na úřadě
 • informace o možnostech čerpání ošetřování člena rodiny a náhradního volna v zaměstnání
 • hledání dalších lidí, kteří mohou pomoci při pečování o nemocného
 • doprovázení v těžké životní situaci (zvládání péče; psychohygiena; prostor pro sdílení obav, starostí a smutku aj.)
 • podpora komunikace s pečujícím o jeho situaci, potřebách a přáních
 • zprostředkování psychologického poradenství

Nevyléčitelně nemocným:

 • důstojné přijetí v jeho nemoci
 • informace o možnosti volby domácího prostředí, kde může žít až do konce důstojně se svými blízkými
 • doprovázení v těžké životní situaci (čas na sdílení vzpomínek, nemoci, obav, zármutku a nejistoty)
 • podpora komunikace o jeho potřebách a výhledech
 • informace o vzniku nároku na příspěvek na péči, pomoc při vyplnění jeho žádosti a podání na úřadě
 • informace o vzniku nároku na invalidní důchod a dopomoc s jeho vyřízením
 • zprostředkování notářské služby
 • zprostředkování psychologického poradenství

Pozůstalým:

 • praktické informace jak postupovat při úmrtí doma
 • podpora při výběru pohřebních rituálů a objednávání posledního rozloučení
 • poskytnutí praktických informací po úmrtí
 • informace a pomoc s vyřízením vdovského a sirotčího důchodu, příp. pohřebného
 • podpora a doprovázení v těžké životní situaci formou individuálních i skupinových setkávání
 • zprostředkování psychologického poradenství

Odborné a laické veřejnosti:

 • přednášky s tématikou hospicové péče pro různé cílové skupiny

4. Specifika služby

 • terénní - klientům k dispozici po předchozí domluvě v přirozeném prostředí klienta či osoby blízké v provozní době terénní formy poradny v Hradci Králové a okolí v dojezdové vzdálenosti 30 km.
 • ambulantní – zájemcům a klientům k dispozici pouze ve stanovené dny a časy. Před návštěvou poradny je vhodné se telefonicky objednat.
 • telefonická
 • internetová

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Pondělí  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Úterý  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Čtvrtek  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Pátek  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Pondělí  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Úterý  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Čtvrtek  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
   Pátek  :  7:30-15:00  -  vždy po předchozím objednání
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Ambulantní forma služby je poskytována v domě ve třetím poschodí bez výtahu. 

Terénné forma je poskytována v přirozeném prostředí klienta.

Název poskytovatele

Oblastní charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

45979855

Kontaktní údaje na poskytovatele