Sociální poradna Domácího hospice Setkání, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - Pečující

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Rychnov nad Kněžnou

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1494293
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Javornická 1501,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 733 694 160
 • E-mail: hospic.setkani@seznam.cz
 • Web: www.hospicrychnov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domácí hospicová péče je určena lidem starším 15 let (po individuální domluvě i mladším) z Rychnova nad Kněžnou a území do 30 km od Rychnova n. Kn. Služby odborného sociálního poradenství nabízíme především:

 • nevyléčitelně nemocným pacientům a lidem, kteří o ně pečují
 • rodinám nebo lidem, kteří zvažují péči o nevyléčitelně nemocného
 • lidem, kteří dlouhodobě pečují o těžce nemocného a nevědí si rady nebo jsou unaveni
 • pozůstalým v době zármutku po smrti blízkého
 • lidem v krizové situaci 
 • lidem, kterým byla oznámena závažná diagnóza nebo prognóza
 • nabízí obecné poradenství v oblasti tzv. Dříve vysloveného přání

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domácího hospice je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, prožít poslední etapu svého života důstojně a v kruhu své rodiny a přátel. Odborné sociální poradenství je součástí komplexní služby domácího hospice.

 • Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího v domácím prostředí.
 • Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice a v případě zájmu psycholog a duchovní.
 • Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění, zejména onkologického; hospic nemocnému garantuje, že bude trvale respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.
 • Zdravotní péče je k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Pacient a jeho rodina mají k dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv během 24 hodin denně se žádostí o radu a pomoc. 
 • Lékaři a zdravotní sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prostředí provádět.
 • Sociální pracovníce poskytuje informace o možnostech domácí hospicové a paliativní péče.   Informuje  o možnostech pomoci při doprovázení umírajícího blízkého v domácím prostředí až do smrti a pomoc při zajištění podmínek k péči v domácím prostředí (např. příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, duchovní a psychologická péče apod.). Dále informuje, případně pomáhá, při zařizování úkonů nezbytných po úmrtí blízké osoby.
 • V případě, že z jakéhokoliv důvodu není možné zajistit péči v domácím prostředí, sociální pracovník pomůže zprostředkovat umístění pacienta v lůžkovém zařízení (lůžkový hospic, nemocnice).     

3. Nabízené činnosti

Pečujícím o nevyléčitelně nemocného umírajícího nabízíme:

 • informace o principech a podmínkách domácí hospicové péče
 • psychosociální a emoční podporu a pomoc při vyrovnávání se s proměnlivou zátěžovou situací
 • zprostředkování kontaktů dostupných služeb v oblasti péče o těžce preterminálně nebo terminálně nemocného (kamenným hospic, agentura domácí zdravotní péče, pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek aj.)
 • informace o vzniku nároku na příspěvek na péči, pomoc při vyplnění žádosti na příspěvek, popřípadě jeho podání na příslušném ÚP
 • posilování soudržnosti rodiny v péči o svého umírajícího blízkého, popřípadě hledání dalších zdrojů pomoci v jejich sociálním okolí
 • doprovázení v těžké životní situaci (zvládání péče, psychohygiena, prostor pro sdílení obav, starostí, smutku, strachu, smyslu toho, co se děje aj.)
 • rozhovory s pečujícím o jeho situaci, potřebách, přáních, obavách (ujasnit si, co je ještě zapotřebí udělat, uskutečnit, zařídit, co by mělo být vyřčeno)
 • zapůjčení brožury s praktickými informacemi pro pečující
 • zprostředkování psychologického poradenství, psychoterapie, duchovního doprovázení
 • zprostředkování služby notáře ohledně závěti

Nevyléčitelně nemocným umírajícím nabízíme:

 • zachování lidské důstojnosti, individuální přístup respektující svobodnou vůli klientů, přijetí, bezpečné prostředí
 • doprovázení v těžké životní situaci (možnost sdílení strachu, nejistoty, obav, vzpomínek, smutku ale i vděčnosti)
 • rozhovory o konkrétních potřebách a přáních (ujasnit si, co by mělo být uděláno, uskutečnno, zařízeno, vyřčeno)
 • zprostředkování služby terapeuta a duchovního
 • zprostředkování služby notáře ohledně závěti

Pozůstalým nabízíme:

 • praktické informace, jak postupovat při úmrtí doma
 • doprovázení a podporu v době smrti
 • praktické informace po úmrtí včetně objednání pohřební služby
 • možnost zapůjčení brožury a další literatury pro pozůstalé
 • informace o vdovském a sirotčím důchodu, v některých případech o pohřebném
 • možnost využití psychologického poradenství, psychoterapie, poradenství pro pozůstalé, popřípadě zprotředkování vybrané služby
 • nabídku dalšího setkávání a psychosociální podpory prostorách sociální poradny, nebo na jiném místě
 • zapůjčení brožury a literatury pro pozůstalé
 • společné setkání pozůstalých

 

4. Specifika služby

Domácí hospicová péče je zaměřena na komplexní péči o nemocného a pečující osoby v jejich domácím prostředí na území do 30 km od Rychnova nad Kněžnou. Odborné sociální poradenství je součástí této služby.

Odborné sociální poradenství poskytujeme:

 • ambulantně - v prostorách hospice dle provozního řádu
 • terénně -  termín a čas je domluven předem s klientem
 • telefonicky
 • elektronicky (e-mail, FB, kontaktní formulář na webových stránkách)

Respektujeme zdravotní stav a fyzické potřeby pacienta a také jeho potřeby sociální, psychické a spirituální. Pomáháme pečujícím zvládnout těžkou životní situaci a provázet nemocného i jeho blízké při procházení náročných změn a situací spojených s blížící se smrtí.

Služby hospicové péče poskytujeme pacientovi i pečujícím v době nemoci pacienta, v době jeho úmrtí a pečujícím také v době zármutku. Řídíme se vždy potřebami a zájmem pacienta a jeho blízkých.

Zdravotní služby pacientům poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce, sociální poradenství dle provozních hodin nebo mimo tyto hodiny po individuální domluvě.

 • Pacientům domácího hospice půjčujeme kompenzační pomůcky zdarma.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  8:00-12:00  -  V krizových situacích pro stávající klienty 12:00 - 8:00
   Pondělí  :  8:00-16:00  -  V krizových situacích pro stávající klienty 16:00 - 8:00
   Úterý  :  8:00-16:00  -  V krizových situacích pro stávající klienty 16:00 - 8:00
   Středa  :  8:00-16:00  -  V krizových situacích pro stávající klienty 16:00 - 8:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00  -  V krizových situacích pro stávající klienty 16:00 - 8:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-12:00  -  Po telefonické domluvě i v jinou hodinu
   Čtvrtek  :  08:00-12:00  -  Po telefonické domluvě i v jinou hodinu
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
 • sociální poradenství: poskytováno zdarma
 • zdravotní služby: 250 Kč za každý den, kdy proběhla návštěva lékaře nebo zdravotní sestry (pokud proběhne více návštěv během jednoho dne, platba zůstává stejná, 250 Kč)
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek - zdarma pro klienty domácího hospice
 • další služby dle ceníku na https://www.hospicrychnov.cz/cenik/

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Ambulance je ve 3. patře. Je možné využít výtah z 1. patra. Do 1. patra vede několik schodů.

Název poskytovatele

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

IČ poskytovatele

02305291

Kontaktní údaje na poskytovatele