Centrum pro rodinu - OSP, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Náchod

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 3

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4382191
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Lidická 174,55001 Broumov
 • Telefon: 778 486 559
 • E-mail: minarik@nadejebroumov.cz
 • Web: www.nadejebroumov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytovaná jednotlivcům, rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a osobám, rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

·       Etnické menšiny

·       Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

·       Osoby v krizi

·       Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

·       Rodiny s dítětem/dětmi

·       Osoby starší 15 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním OSP je poskytovat podporu, informace a individuální konzultace uživatelům, kteří aktuálně řeší nové, tíživé a pro klienty komplikované životní situace, které nedokážou samostatně vyřešit.

Cíle

Hlavním cílem služby je podporovat fungování jednotlivců a rodin s dětmi, u kterých existuje riziko sociálního vyloučení, nebo již jsou sociálním vyloučením zasaženy a nedokáží situaci samostatně, bez pomoci překonat.

 

3. Nabízené činnosti

Finanční poradenství - poskytnutí informací o sociálních dávkách, podmínky, výpočet, příjmy a výdaje domácnosti,  zmapování příjmů a výdajů rodiny, vytvoření vyrovnaného či přebytkového rozpočtu, pomoc s vyřízením dávek, důchodu

Dluhy - poskytnutí informací o oddlužení, sepsání návrhu pro oddlužení, poradenství při řešení dluhů, mapování současných dluhů, pomoc při kontaktování věřitelů, exekutorů, sepisování splátkových kalendářů, motivace k životu bez dluhů, pomoc při písemné komunikaci s oprávněným, exekutory, soudy

Zaměstnání - poskytnutí informací o pracovních nabídkách, pomoc při sepisování strukturovaného životopisu, zprostředkování kontaktu na eventuální zaměstnavatele, podrpora při udržení zaměstnání

Bydlení - poskytnutí informací o nabídkách vhodného bydlení,  zprostředkování kontaktu na pronajímatele, pomoc při vyřizování žádostí o odběr energie a dalších služeb

Vzdělávání -  poskytnutí informací o návazných službách, pomoc při hledání vhodné školy

Zdraví - zprosstředkování kontaktu na lékaře, poskytnutí základního poradenství+prevence+jak pečovat o zdraví, pomoc při písemné komunikaci s lékaři

Uplatnění práv - poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc při komunikaci s fyzickou i právnickou osobou, pomoc při obraně vlastníc práv a zájmů (například při reklamaci zboží či služeb, obrana před podvodníky)

Mezilidské vztahy - zprostředkování kontaktu na návzné služby, pomoc při sepisování žádostí o rozvod, pomoc při sepisování žádostí ohledně péče o děti, svěření do péče, pěstounská péče, pomoc se zvládáním emocí (projevy emocí, zvládání  emocí)

Oblast trestné činnosti - pomoc s písemnou komunikací s věznicemi, žádost o předběžné propuštění, přeložení do jiné věznice, pomoc s komunikací s poškozeným, soudy, zprostředkování smíru mezi pachateli a obětmi

4. Specifika služby

Služba je poskytována pouze ambulantní formou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  10:00-17:00  -  konzultační hodiny, poledni pauza 11,30 -12,00
   Úterý  :  10:00-14:00  -  konzultační hodiny, poledni pauza 11,30 -12,00
   Středa  :  10:00-17:00  -  konzultační hodiny, poledni pauza 11,30 -12,00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

IČ poskytovatele

48623865

Kontaktní údaje na poskytovatele