OSP, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - dluhy, finance

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Náchod

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí

Věkové skupiny

 • 18+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4382191
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Lidická 174,55001 Broumov
 • Telefon: 778 486 559
 • E-mail: minarik@nadejebroumov.cz
 • Web: www.nadejebroumov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytovaná jednotlivcům, rodinám s dětmi žijícím v sociálně vyloučených lokalitách a osobám, rodinám s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

·       Etnické menšiny

·       Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

·       Osoby v krizi

·       Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

·       Rodiny s dítětem/dětmi

·       Osoby starší 15 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním OSP je poskytovat podporu, informace a individuální konzultace uživatelům, kteří aktuálně řeší nové, tíživé a pro klienty komplikované životní situace, které nedokážou samostatně vyřešit.

Cíle

Hlavním cílem služby je podporovat fungování jednotlivců a rodin s dětmi, u kterých existuje riziko sociálního vyloučení, nebo již jsou sociálním vyloučením zasaženy a nedokáží situaci samostatně, bez pomoci překonat.

 

3. Nabízené činnosti

Finanční poradenství - poskytnutí informací o sociálních dávkách, podmínky, výpočet, příjmy a výdaje domácnosti,  zmapování příjmů a výdajů rodiny, vytvoření vyrovnaného či přebytkového rozpočtu, pomoc s vyřízením dávek, důchodu

Dluhy - poskytnutí informací o oddlužení, sepsání návrhu pro oddlužení, poradenství při řešení dluhů, mapování současných dluhů, pomoc při kontaktování věřitelů, exekutorů, sepisování splátkových kalendářů, motivace k životu bez dluhů, pomoc při písemné komunikaci s oprávněným, exekutory, soudy

Zaměstnání - poskytnutí informací o pracovních nabídkách, pomoc při sepisování strukturovaného životopisu, zprostředkování kontaktu na eventuální zaměstnavatele, podrpora při udržení zaměstnání

Bydlení - poskytnutí informací o nabídkách vhodného bydlení,  zprostředkování kontaktu na pronajímatele, pomoc při vyřizování žádostí o odběr energie a dalších služeb

Vzdělávání -  poskytnutí informací o návazných službách, pomoc při hledání vhodné školy

Zdraví - zprosstředkování kontaktu na lékaře, poskytnutí základního poradenství+prevence+jak pečovat o zdraví, pomoc při písemné komunikaci s lékaři

Uplatnění práv - poskytnutí základního sociálního poradenství, pomoc při komunikaci s fyzickou i právnickou osobou, pomoc při obraně vlastníc práv a zájmů (například při reklamaci zboží či služeb, obrana před podvodníky)

Mezilidské vztahy - zprostředkování kontaktu na návzné služby, pomoc při sepisování žádostí o rozvod, pomoc při sepisování žádostí ohledně péče o děti, svěření do péče, pěstounská péče, pomoc se zvládáním emocí (projevy emocí, zvládání  emocí)

Oblast trestné činnosti - pomoc s písemnou komunikací s věznicemi, žádost o předběžné propuštění, přeložení do jiné věznice, pomoc s komunikací s poškozeným, soudy, zprostředkování smíru mezi pachateli a obětmi

4. Specifika služby

Služba je poskytována pouze ambulantní formou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  10:00-17:00  -  konzultační hodiny, poledni pauza 11,30 -12,00
   Úterý  :  10:00-14:00  -  konzultační hodiny, poledni pauza 11,30 -12,00
   Středa  :  10:00-17:00  -  konzultační hodiny, poledni pauza 11,30 -12,00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova komunitního centra, kde služba OSP sídlí, je jen částečně přizpůsobena vstupu osobám se sníženou mobilitou. Vchod do budovy po schodech,  kancelář OSP se nachází v prvním patře (schody). V případě potřeby OSP osobám se sníženou mobilitou lze umožnit vstup do budovy zadním vchodem po předchozím telefonickém kontaktu a jednání uskutečnit v přízemí budovy. 

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

IČ poskytovatele

48623865

Kontaktní údaje na poskytovatele