Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti NOMIA, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Rada - mezilidské vztahy
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Hradec Králové, Náchod

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 30
 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 8

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5133257
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: třída Edvarda Beneše 575,50012 Hradec Králové
 • Telefon: 606 824 104
 • E-mail: poradna@nomiahk.cz
 • Web: www.nomiahk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 1. Oběti domácího násilí – Osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí domácího násilí.
 2. Oběti trestné činnosti – Osoby, které jsou/byly přímou nebo nepřímou obětí trestné činnosti.
 3. Rodiny s dětmi – Rodiny s dětmi, v jejichž rodinném systému se vyskytuje vážný nesoulad v rodinných vztazích nebo znaky násilného chování.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem Poradny je poskytovat odbornou pomoc osobám, rodinám, kde se vyskytlo domácí násilí, nebo kde se osoby či jejich rodiny s jejich členy staly obětí jiné trestné činnosti. Naše pomoc se také zaměřuje na rodiny, manželské a partnerské páry s projevy násilí ve vztazích. Intervence jsou poskytovány formou psychologického poradenství, psychoterapie, sociální práce a právního (trestně právního) poradenství. Práce je zaměřena též na prevenci násilí u osob, které pociťují obtíže se zvládáním vlastní agrese.

 

3. Nabízené činnosti

 • krizová intervence
 • psychologické poradenství
 • psychoterapie
 • doprovázení na instituce ( policie, lékař, soud)
 • asistované kontakty dětí s rodiči
 • zvykací režimy pro děti a rodiče
 • asistované předávání dětí
 • trestně - právní poradenství

4. Specifika služby

 • včastnost
 • odbornost
 • dostupnost
 • bezplatnost

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Středa  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NOMIA, z.ú.

IČ poskytovatele

3087379

Kontaktní údaje na poskytovatele