Tichá linka, § 56 - Tlumočnické služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Tlumočení do znakového jazyka

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8477576
 • Druh sociální služby: § 56 - Tlumočnické služby
 • Adresa: Gočárova třída 1620,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 602 635 100
 • E-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
 • Web: www.tichysvet.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku, ovládající český znakový jazyk (pro tlumočení) nebo český jazyk (pro přepis mluvené řeči).

Tichý svět poskytuje všestrannou podporu v podobě služeb odborného sociálního poradenství, tlumočnických služeb a sociální rehabilitace. Zároveň se podílí na odstraňování kulturních a jazykových bariér mezi světy slyšících a neslyšících.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním tlumočnické a přepisovatelské služby je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka.

Cílem služby je umožnit klientům bez bariér a s plným porozuměním komunikovat se slyšícími lidmi. Vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým a kombinovaným postižením a slyšících osob. Podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností.

3. Nabízené činnosti

Prostřednictvím tlumočnické služby je zajištěno zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a to díky tlumočení/přepisu osobního jednání či telefonního hovoru se slyšícím. Tlumočení/přepis probíhají např. s IZS, úřady a jednání s ním spojené, veřejné instituce, a pro vyřizování osobních záležitostí klienta. Jedná se o telefonní hovor, osobní jednání, úpravu textu, překlad textu.

4. Specifika služby

Tlumočení/přepis může probíhat i tzv. na dálku, tím je zajištěna maximální možná míra dostupnosti v případě potřeby. Služba Tiché linky, která zajišťuje online tlumočení a online přepis, je vhodným doplněním fyzického tlumočení, kdy se tlumočník z časových či kapacitních důvodů nemůže dostavit ke klientovi, např. do okrajových částí kraje. Okamžité spojení s tlumočníkem (SOS) může v některých případech napomoci i k záchraně života. Služba Tiché linky je dostupná nonstop a postup jak službu využívat, je dostupný na www.tichalinka.cz včetně videí ve znakovém jazyce.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Tlumočení a přepis, který nespadá pod poskytovanou sociální službu 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba může proběhnout v terénu, kdy se přizpůsobíme možnostem a potřebám klienta. Online - bez bariér.

Název poskytovatele

Tichý svět, o. p. s

IČ poskytovatele

26611716

Kontaktní údaje na poskytovatele