Komunikace bez bariér, § 56 - Tlumočnické služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Tlumočení do znakového jazyka
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 0 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8477576
 • Druh sociální služby: § 56 - Tlumočnické služby
 • Adresa: Gočárova třída 1620,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 602 635 100
 • E-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz
 • Web: www.tichysvet.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku, ovládající český znakový jazyk (pro online tlumočení) nebo český jazyk (pro online přepis mluvené řeči).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Tichého světa je pomoci lidem se sluchovým postižením vyjít z izolace, překonávat komunikační bariéry a zároveň hájit jejich práva. Tichá linka je prostředkem pro bezbariérovou komunikaci mezi osobou se sluchovým a kombinovaným postižením a slyšící společností, s cílem poskytnout člověku maximální možnou míru samostatnosti při jednání a rozhodování o vlastní osobě.

3. Nabízené činnosti

Prostřednictvím Tiché linky je zajištěno zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a to díky tlumočení/přepisu osobního jednání či telefonního hovoru se slyšícím. Tlumočení/přepis probíhají např. s IZS, úřady a jednání s ním spojené, veřejné instituce, a také pro vyřizování osobních záležitostí klienta. Jedná se o tlumočení telefonního hovoru/osobního jednání, úpravy textu, překladu textu.

4. Specifika služby

Tlumočení/přepis probíhající tzv. na dálku a umožňuje tak maximální možnou míru dostupnosti v případě potřeby. Služba je vhodným doplněním fyzického tlumočení, kdy se tlumočník z časových či kapacitních důvodů nemůže dostavit ke klientovi, např. do okrajových částí ČR. Téměř okamžité spojení s tlumočníkem může v některých případech napomoci i k záchraně života. Služba je dostupná nonstop.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba může proběhnout v terénu, kdy se přizpůsobíme možnostem a potřebám klienta

Název poskytovatele

Tichý svět, o. p. s

IČ poskytovatele

26611716

Kontaktní údaje na poskytovatele