Sociální rehabilitace NONA, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Nové Město nad Metují

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby se zrakovým postižením
 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 18_65 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro lidi se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení, ve věku 18 až 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pomáháme lidem se sníženými schopnostmi a dovednosti v oblasti sociálního učení k osamostatňování v oblasti bydlení a pracovního uplatnění. Nabízíme intenzivní nácvik běžných každodenních činností pro lidi ve věku 18 až 65 let se zdravotním postižením či chronickou duševní nemocí, která jim brání se plně orientovat ve vlastním životě.

3. Nabízené činnosti

Všechny naše činnosti nabízíme podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů

Při této činnosti nabízíme klientům pomoc s osvojením si bezpečné manipulace s domácími spotřebiči: varná konvice, elektrický sporák a trouba, šlehač, mixér, lednice, mikrovlnná trouba, vysavač, žehlička, pračka, TV, rádio, telefon.

Garantovaná nabídka této činnosti je minimálně 30 min. /den

 • nácvik péče o domácnost

 V rámci této činnosti si klienti osvojují dovednosti související s udržením chodu

 domácnosti: vaření, mytí a osušení nádobí, péče o prádlo, péče o lůžko, úklid    a nakupování.

Garantovaná nabídka této činnosti jsou 2 hodiny denně 

 •  nácvik péče o další členy domácnosti

  V rámci této činnosti si klienti osvojují péči o další členy rodina, zejména při nemoci.

  Garantovaná nabídka této činnosti je minimálně 30 minut/měsíc

 • nácvik samostatného pohybu a orientace ve vnitřním i venkovním prostoru

  V rámci této činnosti si klienti osvojují orientaci a pohyb po venkovním prostoru nebo ve veřejných budovách (na úřadech, v bance apod.).

  Garantovaná nabídka této činnosti je minimálně 1 hodina/ 14 dní

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  V rámci této činnosti se klienti učí navazovat, rozvíjet kontakty, získávat potřebné informace a dovednosti vedoucí k sociálnímu začleňování klientů:

 • doprovod dospělých do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity či autobus

  Garantovaná nabídka této činnosti je minimálně 30 minut/denně

 • nácvik cestování (dopravní výchova, vyhledávání spojů v jízdních řádech, trénování konkrétní trasy, nečekané situace při cestování)
 • nácvik chování ve společenských situacích (nácvik stolování, nácvik komunikace ve společnosti, seznamování, mezilidské vztahy, partnerství)
 • práce s informacemi (vyhledávání informací-internet, tisk, rádio, návštěva informačního centra)

  Garantovaná nabídka této činnosti je minimálně 1 hodina/den

   

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

  Cílem této aktivity je získat a udržet pracovní návyky a schopnosti klienta.

  V rámci této aktivity se soustřeďujeme na činnosti:

 • související s udržením chodu domácnosti (úklid, nákup, vaření, hospodaření s penězi, péče o prádlo)

  Garantovaná nabídka této činnosti jsou minimálně 4 hodiny/den

 • související s rozšířením pracovních kompetencí (např. nácvik úklidu v panelovém domě, nácvik péče o prádlo v Prádelně NONA)

  Garantovaná nabídka této činnosti jsou minimálně 3 hodiny/den

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  Cílem této aktivity je pomoci klientům se získáním informací, které jsou pro ně důležité (informační servis a zprostředkování služeb)

  Garantovaná nabídka této činnosti je 30 minut/den

   

   

   

   

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-15:00
   Čtvrtek  :  08:00-15:00
   Pátek  :  08:00-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

NONA 92, o. p. s.

IČ poskytovatele

46524339

Kontaktní údaje na poskytovatele