Poradenství, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9608144
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Milady Horákové 504,50006 Hradec Králové
 • Telefon: 607129071
 • E-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
 • Web: www.hradeckecentrum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se sluchovým postižením bez omezení věku, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Služba je určená těm, kdo si nemohou pomoci sami z důvodu věku, zdravotního postižení, pro krizovou životní situaci, pro nedostatek informací a dovedností.

Do této skupiny patří osoby: nedoslýchavé, neslyšící, později ohluchlé, s kombinovaným postižením (sluchové + jiné).

Služba je též poskytována rodinným příslušníkům osob se sluchovým postižením, které sluchová vada ovlivňuje také.

Hradecké centrum poskytuje službu pouze na území Královéhradeckého regionu.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby:

Poskytovat osobám se sluchovým postižením na území Královéhradeckého kraje takové informace, které jim pomohou překonávat důsledky sluchové vady a dosáhnout větší míry samostatnosti.

Cíle služby:

 • poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osobních záležitostí;
 • motivovat k aktivnímu, samostatnému životu;
 • zajistit návaznost odborné pomoci.

3. Nabízené činnosti

Základní poradenství:

 • poskytnutí informací o sociální službě;
 • poskytnutí kontaktu na odborného lékaře (ORL, foniatr);
 • poskytnutí informací o výuce znakového jazyka;
 • poskytnutí informace o zdrojích kompenzačních pomůcek;
 • poskytnutí informace o nároku a tom, kde získat příslušné příspěvky (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, dávky sociálního zabezpečení);
 • poskytnutí informace o servisu sluchadla/kompenzační pomůcky;
 • poskytnutí informací o možnostech studia pro žáky a studenty se sluchovým postižením.

Odborné činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

 • zprostředkování kontaktu se zástupcem instituce, organizace, lékařem, jinými osobami (např. blízkou osobou, zaměstnavatelem, lékařem apod.);
 • zprostředkování kontaktu na tlumočníka;
 • sepsání vzkazu;
 • upřesnění a vysvětlení dotazu/potřebných informací, na základě nichž může klient pokračovat v samostatné komunikaci s osobou, institucí, organizací apod.
 • zprostředkování zajištění pomůcky nebo její opravy u výrobce, popř. specializovaného prodejce/servisu

b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

 • instruktáž správného používání sluchadla (základní cíl: umět se dorozumět pomocí sluchadla);
 • poradenství a podpora při údržbě sluchadla (základní cíl: umět používat sluchadlo v běžných situacích);
 • podpora při výběru a nácviku manipulace s kompenzační pomůckou (základní cíle: umět se dorozumět pomocí dané pomůcky, umět využívat pomůcku v běžných situacích);
 • poradenství v oblasti komunikace (základní cíl: umět použít strategie, které vedou k efektivnější komunikaci s přirozeným okolím);
 • nácvik manipulace se speciálními technologiemi (např. použití speciální linky O2, aplikace Záchranka, tísňové linky) (základní cíl: umět používat speciální linku v běžném životě)
 • nácvik vyplňování formulářů a tiskopisů (základní cíl: umět samostatně vyplňovat standardní formuláře)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí („C1“)

 • Podpora při reklamaci kompenzační pomůcky;
 • podpora při hledání zaměstnání;
 • podpora při pomoci se zajištěním bydlení;
 • podpora při řešení nepříznivé finanční situace.

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím („C2“)

 • Informace o možnostech kompenzace sluchu;
 • pomoc při řešení osobního problému spojeného se sluchovým postižením;
 • podpora při vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku;
 • poradenství v rámci orientace v sociálním systému;
 • podpora při hledání či udržení zaměstnání;
 • podpora při výběru vhodné sociální služby v regionu;
 • podpora v rodinných, partnerských a mezilidských vztazích;
 • podpora v dalších oblastech (např. při orientaci v oblasti lidských práv a jejich ochraně; při orientaci v oblasti občanského práva; při uplatňování práv ve správním řízení aj.).

4. Specifika služby

Poradenství, které poskytuje Hradecké centrum je specifické v mnoha ohledech:

 • sociální pracovník respektuje zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením;
 • každý sociální pracovník ovládá alespoň základy znakového jazyka, pracovníci se v této dovednosti postupně zdokonalují;
 • sociální pracovník zná a chápe mentalitu a kulturní specifika osob se sluchovým postižením a dokáže s těmito specifiky odborně pracovat.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  8:30-16:30
   Pondělí  :  8:30-16:30
   Úterý  :  8:30-16:30
   Středa  :  8:30-16:30
   Čtvrtek  :  8:30-16:30
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  8:30-12:00  -  pátek pouze pro objednané
   Pondělí  :  8:30-16:30  -  odpoledne pouze pro objednané
   Úterý  :  8:30-16:30  -  odpoledne pouze pro objednané
   Středa  :  8:30-17:00  -  odpoledne pouze pro objednané
   Čtvrtek  :  8:30-14:00  -  odpoledne pouze pro objednané
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Půjčování odborné literatury a dalších zdrojů

Půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením. Seznam pomůcek a ceník půjčovného a vratných záloh naleznete zde.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Výtah (elektrický vozík se do něj ale většinou nevejde), bezbariérové WC.

Název poskytovatele

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.

IČ poskytovatele

01994352

Kontaktní údaje na poskytovatele