Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Rada - dluhy, finance
 • Rada - mezilidské vztahy
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Rychnov nad Kněžnou

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí
 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6698987
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Tylova 373,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 775 475 796
 • E-mail: op.rychnov@gmail.com
 • Web: www.od5k10.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pro koho tu jsme - senioři, rodiny s dítětem/dětmi a osoby v krizi.

Věková struktura cílové skupiny není omezena. Dětem do 15 let věku je služba poskytována za doprovodu dospělé osoby (učitel, sociální pracovník, pěstoun, příbuzný, zákonný zástupce).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou poskytuje ve smyslu odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách rady, informace a pomoc občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cílem činnosti je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, bezplatnou, disrétní, nestrannou a nezávislou pomoc a podporu v aktivním přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat odborné služby zachovávající a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.

3. Nabízené činnosti

Zájemce o službu je před uzavřením ústní dohody verbálně i písemně seznámen s nabídkou služeb, s podmínkami pro jejich poskytování a s jejich rozsahem. Poradce vede s uživatelem standardizovaný rozhovor. Rozhovor je veden citlivě, empaticky. Poradce s uživatelem se dohodnou na uzavření ústní smlouvy - zakázce. Poradce prověří, jak dalece se uživatel orientuje v daném problému, zjistí cíl a snaží se najít co možná nejvhodnější strategii, jak s daným problémem pomoci. Poradce srozumitelně uživateli přetlumočí možnosti řešení daného problému. Je pak na uživateli, pro jakou z nabízených možností se rozhodne. Poradce jeho rozhodnutí respektuje. Poradce vždy uživateli nabízí řešení problému, avšak sám jej prakticky neřeší. Uživatelé jsou podporování v samostatném jednání.

4. Specifika služby

Služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle.

Oblasti poradenství - sociální dávky a služby, rodinné a partnerské vztahy, bydlení, pojištění (důchodové, nemocenské, zdravotní), ochrana spotřebitele, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, zadlužování, občanské soudní řízení, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, veřejná správa a dlaší.

Občanská poradna není právní poradnou a nemá tudíž práva a pravomoci k podobnému postavení. Odborní poradci podávají informace vycházející z příslušné právní úpravy a dalších předpisů, tzn. nenavrhují právní řešení situace.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  10:00-13:00  -  poslední konzultace 45 min před koncem provozní doby
   Pondělí  :  13:30-17:00  -  poslední konzultace 45 min před koncem provozní doby
   Úterý  :  13:00-17:00  -  pro objednané
   Středa  :  9:00-12:00  -  poslední konzultace 45 min před koncem provozní doby
   Středa  :  13:00-17:00  -  poslední konzultace 45 min před koncem provozní doby
   Čtvrtek  :  8:00-12:00  -  pro objednané
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Do budovy je bezbarierový nájezd, Občanská poradna je v přízemí budovy.

Název poskytovatele

OD5K10, z. s.

IČ poskytovatele

22690361

Kontaktní údaje na poskytovatele