Osobní asistence APROPO, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Jičín

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 3_55 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dětem od 3 let a dospělým do 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Osobní asistence je služba, která jde za klientem tam, kde jí potřebuje, v době, kdy jí potřebuje a pomáhá v oblastech, kde ji klient potřebuje.

S klienty pracujeme tak, aby

- mohli zůtat v domácím prostředí

- jim byly zajištěny jejich základní potřeby (péče o sebe - oblekání, hygiena, strava apod)

- byli aktivní v běžném životě a mohli navštěvovat různá místa (kino, koncerty, volnočasové a zájmové činnosti, restaurace, nákupy, úřady, lékař apod)

- zvládli péči o svoji domácnost

- byli soběstační v dalších věcech, které sami nezvládnou

3. Nabízené činnosti

Základní sociální poradenství

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí

Pomoc při dalších úkonech dle potřeby klienta

4. Specifika služby

Poskytuje služby i osobám s těžkými formami postižení.

Uplatňujeme velmi individuální přístup, který vychází z potřeb a zvyklostí klientů.

Stavíme na tom, v čem je každý z nás dobrý.

Spolupracujeme s rodinou - hledáme vzájemný respert a důvěru, nabízíme podporu a pomoc.

Přinášíme do společnosti téma hodnoty člověka, která se s jeho postižením nemění.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník cen je uveden na stránkách: www.apropojicin.cz :

Sazebník osobní asistence

Informace o sazebníku u manažerky služeb: socialnisluzby@apropojicin.cz , tel: 607 098 772

Fakultativní činnost

ANO

Jedná se o navazující činnosti:

Hipoterapie

Canisterapie

Fyzioterapie

Masáže

Pobytové akce, výlety

Architektonická bezbariérovost

ANO

Terénní služba

Název poskytovatele

Apropo Jičín, o. p. s.

IČ poskytovatele

01599682

Kontaktní údaje na poskytovatele