osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Doprovod
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Pomoci s oblékáním
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Vrchlabí

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 8
 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 6

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 7+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu poskytujeme osobám, které mají snížené schopnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zabezpečování jejich životních potřeb.

Osobní asistence ČCE-Diakonie - střediska Světlo ve Vrchlabí je vhodná pro osoby:

 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • se zdravotním postižením (např. neurotické poruchy)
 • s jiným zdravotním postižením (např. chronické, civilizační choroby, demence)

VĚKOVÁ STRUKTURA:

 • děti zejména od 7 let věku, dospělí ve věku 18-64 let, senioři

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ:

 • Vrchlabí a obce s působností ORP Vrchlabí

Naše webové stránky:

https://vrchlabi.diakonie.cz/nase-sluzby/osobni-asistence/

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním naší OA je poskytovat pomoc a podporu osobám, které potřebují pomoc druhého člověka při zajišťování svých základních potřeb, aby mohly zůstat ve svých domácnostech a žít dosavadním způsobem, pokud na to jejich rodina a jiné zdroje z okolí nestačí.

Cíle služby   

 1. Umožňovat našim klientům žít doma ve svém prostředí.
 2. Poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni.

 

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI OSOBNÍ ASISTENCE

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 2. pomoc při osobní hygieně (pomoc při běžné hygieně, pomoc při koupání, sprchování, pomoc při použití WC)
 3. pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití - dovoz můžeme pomoci zajistit)
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky)
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, za kulturou a sportem, na vycházky, na jednání s úřady a doprovázení zpět, společnost, rozhovor)
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  7:00-20:00
   Čtvrtek  :  7:00-20:00
   Pátek  :  7:00-20:00
   Sobota  :  7:00-20:00
   Neděle  :  7:00-20:00
   Pondělí  :  7:00-20:00
   Úterý  :  7:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Nabízíme možnost navštívit zájemce v jeho domácím prostředí.

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

IČ poskytovatele

43464343

Kontaktní údaje na poskytovatele