Průvodcovské a předčitatelské služby, § 42 - Průvodcovské a předčítatelské služby

Služba naplňuje potřebu:
 • Doprovod
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Hradec Králové

Komu je služba určena

 • Osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s těžkým zrakovým postižením od 15 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je zlepšit možnosti zrakově postižených při pohybu a orientaci v neznámém prostředí, pomoci překonávat bariéry a kontaktu se společenským prostředím.

Cílem služby je překonávat bariéry a zvýšit sociální mobilitu zrakově postižených.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje zrakově postiženým osobám doprovody a pomoc s orientací v neznámém prostředí (ékařská zařízení, úřady, nákupy, banky, pošty a jiná veřejná místa).

Pomáhá i se zprostředkováním textových informací, s jejich vyhledáváním, s předčítáním, psaním, pomoc s vyplňováním formulářů, ale i  pomoc s roztříděním věcí v domácnosti.

4. Specifika služby

Služba je poskytována na území Hradce Králové, jinde jen výjimečně po dohodě s vedoucí služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní
   Středa  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní
   Pátek  :  08:00-14:00  -  ambulantní nebo terénní
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní
   Středa  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  ambulantní nebo terénní
   Pátek  :  08:00-14:00  -  ambulantní nebo terénní
   Pondělí  :  08:00-17:00  -  ambulantní nebo terénní
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady dle ceníku platného od 1. 1. 2018: placené služby 120,- Kč za hodinu.

Ceník: http://www.tyflocentrum-hk.cz/sluzby.php

Úhrada ihned po ukončení služby nebo dle Vnitřních pravidel služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště se nachází ve zvýšeném přízemí činžovního domu, kam vede 8 schodů. Pokud je poskytována služba imobilní osobě, je možné domluvit poskytnutí v terénu.

Z hlediska osob se zrakovým postižením je pracoviště bezbariérové (orientační akustický majáček, hmatové označení).

Název poskytovatele

TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.

IČ poskytovatele

25975498

Kontaktní údaje na poskytovatele