Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Rada - Pečující

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov

Komu je služba určena

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s chrnonickým onemocnění

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6565086
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Jana Černého 8,50341 Hradec Králové
 • Telefon: 495 538 867
 • E-mail: czphk@czphk.cz
 • Web: http://www.czphk.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Horská 5,54101 Trutnov
 • Adresa: Palackého 694,51601 Rychnov nad Kněžnou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odborné sociální poradenství je poskytováno těmto cílovým skupinám:

osoby s chronickým duševním onemocněním

osoby s chronickým onemocněním

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s kombinovaným postižením

osoby s mentálním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se sluchovým postižením

osoby se zdravotním postižením

osoby se zrakovým postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odborného sociálního poradenství CIOZP Královéhradeckého kraje, o.p.s. je napomáhat osobám se zdravotním postižením žijícím v Královéhradeckém kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo společenské izolovanosti, ve které se ocitli v důsledku svého zdravotního postižení bez ohledu na věk, příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

 

Cílem odborného sociálního poradenství CIOZP Královéhradeckého kraje, o.p.s.  je pomoci osobám se zdravotním postižením, ocitajícím se v tíživé sociální situaci,  efektivně využít všech opatření daných zákony a jinými závaznými předpisy a dokumenty a poskytnout jim potřebnou podporu nebo pomoc při řešení jejich problému či situace, ve které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitli. Sociální poradenství pomáhá uživatelům napomoci ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu, předcházet jejich sociálnímu vyloučení nebo izolaci a umožnit v maximální možné míře prožít plnohodnotný život v přirozeném domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) sociálně terapeutické činnosti,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Poradenství v oblastech:

Příspěvek na péči

Průkazky osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P)

Důchody a důchodové pojištění

Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, dávky a příspěvky na úhradu kompenzačních pomůcek

Problematika bydlení pro OZP

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-17:00
   Pondělí  :  8:00-17:00
   Úterý  :  8:00-16:00
   Čtvrtek  :  8:00-16:00
   Pátek  :  8:00-14:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

ANO

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Doprava pomůcek a osob se zdravotním postižením

Prodej drobných kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o. p. s.

IČ poskytovatele

26594145

Kontaktní údaje na poskytovatele