Pečovatelská služba Trutnov, § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s úklidem bytu a praním
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s nákupy
 • Doprovod

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Trutnov

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 350

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s chrnonickým onemocnění

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se pečovatelská služba poskytuje terénní a ambulantní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, ve vymezeném čase v jejich domácnostech a zařízeních sociálních služeb.

Cílovou skupinu tvoří občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám s invalidním důchodem, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, dále rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Péče je poskytována v domácnostech občanů města Trutnova a spádových obcí.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby Trutnov je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.    

Hlavním cílem činnosti organizace je podpora při zajištění základních životních potřeb uživatelů, podpora samostatného a nezávislého způsobu života v domácnostech, zachování kontaktu se společenským prostředím, oddálení nutnosti umístění do pobytové sociální služby.

 

 

3. Nabízené činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci a při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny na lůžku nebo u umývadla
 • celková koupel v domácnosti uživatele
 • celková koupel ve Středisku osobní hygieny - SOH (DPS Kryblická 450, Trutnov)
 • pomoc při použití WC
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • procházka v rámci udržení mobility, či v rámci zachování společenského kontaktu

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  6:00-21:00
   Úterý  :  6:00-21:00
   Pondělí  :  6:00-21:00
   Čtvrtek  :  6:00-21:00
   Pátek  :  6:00-21:00
   Sobota  :  6:00-21:00
   Neděle  :  6:00-21:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  7:30-15:00
   Úterý  :  7:30-15:00
   Pondělí  :  7:30-15:00
   Čtvrtek  :  7:30-15:00
   Pátek  :  7:30-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platný sazebník služeb zveřejněn na:

http://www.pecsluzba-tu.cz/sazebnik-sluzeb/

Kontaktní osoba:  Bc. Roman Béla
statutární zástupce
tel.: 739 010 673
e-mail: reditel@pecsluzba-tu.cz

 

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní úkony:

 • dohled nad uživatelem, dohled nad dodržováním léčebného režimu
 • doprava uživatele automobilem (pouze se službou řidiče, zajišťujícího dopravu)
 • služba řidiče, zajišťujícího dopravu uživatele automobilem

Platný ceník je zveřejněn na:

http://www.pecsluzba-tu.cz/sazebnik-sluzeb/

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Pečovatelská služba Trutnov

IČ poskytovatele

70153876

Kontaktní údaje na poskytovatele