Domov sociálních služeb Skřivany, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 72

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 19+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3713907
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Adresa: Dr. Vojtěcha 93,50352 Skřivany
 • Telefon: 495 491 336/110
 • E-mail: socprac@dssskrivany.cz
 • Web: http://www.usp-skrivany.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby s mentálním postižením od 18 let věku výše, s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se nacházejí v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, a jejichž podporu při řešení této nepříznivé sociální situace již není možno trvale zaijstit prostřednictvím podpory rodiny ani terénních či ambulantních služeb. 

Do cílové skupiny mohou patřit i osoby, u kterých došlo ke snížení mentálních schopností až v průběhu života, a tyto osoby potřebují pomoc a podporu jako osoby s vrozeným mentálním postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby DOZP

Posláním sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pobytové sociální služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb v prostředí domácností rodinného typu tak, aby se život uživatelů služeb maximálně blížil běžnému způsobu života. Při poskytování služeb podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů, udržovat a rozvíjet vazby s přirozeným prostředím a podporovat jejich sociální začleňování.

Cíle služby 

 • Poskytovat kvalitní a bezpečné sociální služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a svým zdravotním stavem odpovídají naší cílové skupině. 
 • Poskytovat sociální služby způsobem, který umožní uživatelům dosažení co největší samostatnosti a co nejmenší závislosti na naší službě a v co největší míře žít běžným způsobem života.
 • Vytvářet pro uživatele podmínky s možností uplatňovat svou vlastní vůli, samostatně se rozhodovat a jednat s vědomím vlastní odpovědnosti.

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále je uživatelům poskytována v souladu s § 36 zákona ošetřovatelská a rehabilitační péče, a zabezpečena zdravotní péče.

 

4. Specifika služby

Podrobnosti k poskytovaným službám naleznete na našich webových a facebookových stránkách:

Web: http://dssskrivany.cz/ 

Facebook: Domov sociálních služeb Skřivany 

https://b-m.facebook.com/Domov-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-Sk%C5%99ivany-125159001516382/ 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní ceník naleznete zde: https://www.dssskrivany.cz/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/#cenik

2 lůžkový pokoj  -  280,-Kč/ den  

1 lůžkový pokoj - 280,-Kč/ den 

Strava: 

Celodenní strava - 235,-Kč/ den 

Péče: 

Péče je hrazena příspěvkem na péči, a to ve stupni, který je klientovi přiznán. 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova E - bezbarierový přístup + výtah 

Domky - bezbarierové jen přízemí, do 1. poschodí - schody 

 

Název poskytovatele

Domov sociálních služeb Skřivany

IČ poskytovatele

00578991

Kontaktní údaje na poskytovatele