Domov Dolní zámek, § 50 - Domovy se zvláštním režimem

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 49

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu závislosti na návykových látkách

Věkové skupiny

 • 36+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5651221
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem
 • Adresa: náměstí Aloise Jiráska 44,54957 Teplice nad Metují
 • Telefon: 491 581 222
 • E-mail: vedsou@ddteplice.cz
 • Web: http://www.domovdolnizamek

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby závislé na alkoholu, které dosáhli 45-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu běžným způsobem života. Osobám, které si aktuálně nejsou schopny zajistit základní životní potřeby vlastními silami ani za pomoci terénních služeb a jsou bez fungujícího sociálního zázemí.

3. Nabízené činnosti

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Domov Dolní zámek je rozdělen na čtyři oddělení: ošetřovatelské oddělení, oddělení s vyšší mírou podpory, resocializační oddělení a resocializační byty.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Dle aktuálního ceníku. Více informací na tel. čísle 491 581 173.

Více na webových stránkách podle nabídky služeb konkrétního oddělení: http://www.ddteplice.cz/domov%20dolni%20zamek.htm

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení je bezbariérové kromě resocializačních bytů.

Název poskytovatele

Domov Dolní zámek

IČ poskytovatele

71194011

Kontaktní údaje na poskytovatele