PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o. p. s., § 40 - Pečovatelská služba

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Dopravu v případě omezené hybnosti
 • Půjčování komenzačních pomůcek
 • Doprovod
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoci s nákupy
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Dohled během dne
 • Pomoci s úklidem bytu a praním

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Rychnov nad Kněžnou

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 370

Komu je služba určena

 • DMRO - Děti, mládež, rodina s dětmi
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7201840
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Adresa: Na Drahách 1826,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 602 619 478,724 784 181,494 532 959
 • E-mail: soc.pracovnice@pro-sen.eu
 • Web: www.pro-sen.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám bez omezení věku se sníženou soběstačností, které vyžadují pomoc jiné osoby.

Služba je určená pro

- seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

- rodiny s dětmi (ve kterých se narodily současně 3 a více dětí)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním naší organizace je napomáhat osobám, zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Snahou naší organizace je podporovat rodiny a odhlehčovat osobám, které pečují o své blízké.

Společnost a její pracovnícy se při poskytování služeb vždy řídí takovými pravidly, která zaručují uživatelům respekt jejich individuality, zachování a chránění jejich důstojnosti, respekt jejich potřeb a práv, rovnost a partnerství mezi uživatelem a poskytovatelem.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje úkony dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí)

Pomoc při osobní hygieně( Pomoc při osobní hygieně ve Střediscích osobní hygieny nebo v domácnosti klienta, pomoc při základní péči o vlasy a nehty- mytí, fénování, zástřih nehtů na rukou, Pomoc při použití WC)

Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy (Dovoz nebo donáška obědů do domácností nebo stravování v jídelnách penzionů, příprava a podání jídla a pití v domácnostech)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (zajištění běžného a velkého úklidu domácnosti, zajištění nákupů a pochůzek, praní a žehlení osobního či ložního prádla, pomoc při topení v kamnech)

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím (doprovod dospělých např. k lékaři, na úřady; doprovod dětí např. do školských zařízení

4. Specifika služby

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou , o. p. s. je organizací, která nabízí ideální propojení zdravotní a sociální péče, kde kvalifikovaný tým tvořený sociálními pracovníky, pracovníky přímé péče a zdravotními sestrami zajišťuje komplexní péči o klienty v domácím prostředí 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Výhodou nabízených služeb je i možnost propojení Pečovatelské služby s ambulantní službou Denního stacionáře.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  7:00-15:30  -  SOH Rychnov n. Kn., SOH Solnice.,SOH Černíkovice
   Úterý  :  7:00-15:30  -  SOH Rychnov n. Kn., SOH Solnice.,SOH Černíkovice
   Středa  :  7:00-15:30  -  SOH Rychnov n. Kn., SOH Solnice.,SOH Černíkovice
   Čtvrtek  :  7:00-15:30  -  SOH Rychnov n. Kn., SOH Solnice.,SOH Černíkovice
   Pátek  :  7:00-15:30  -  SOH Rychnov n. Kn., SOH Solnice.,SOH Černíkovice
 •  
 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

ceny za poskytované úkony jsou uvedeny v ceníku úhrad, který je k dispozici na internetových stránkách http://www.pro-sen.eu/?id=17-pecovatelska-sluzba#dokumenty  nebo u kontaktní osoby - sociální pracovníci 602 619 478, 724 784 181

 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Střediska osobní hygieny (ambulantní pečovatelská služba) - bezbariérová

terénní pečovatelská služba - poskytována v domácnostech klientů

Název poskytovatele

PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.

IČ poskytovatele

27467686

Kontaktní údaje na poskytovatele