Osobní asistence, § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s nákupy
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Pomoci s oblékáním
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Dvůr Králové nad Labem

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 13

Komu je služba určena

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 4+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2392006
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Adresa: Erbenova 2355,54401 Dvůr Králové nad Labem
 • Telefon: 731 401 416
 • E-mail: asistence@charitadk.cz
 • Web: www.dk.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

děti od jednoho roku a dospělí,

osoby se zdravotním postižením a senioři

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Domácí péče ∙ Osobní asistence při Farní charitě Dvůr Králové n/Labem  je pomáhat lidem od jednoho roku věku se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, zdravotního nebo kombinovaného znevýhodnění a podporovat je v běžných aktivitách jejich života, které si nemohou plně zajistit sami ani za pomoci okolí. Službu poskytujeme v domácnostech, ve školských zařízeních a všude tam, kde nás lidé potřebují

Cílem osobní asistence

je člověk, který žije ve svém domácím prostředí, které zná a je zde spokojen

je člověk, který se zapojuje do běžného života v přirozeném sociálním prostředí a vykonává činnosti přiměřené svému věku

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní činnosti:

Služby osobní asistence mají uživateli zabezpečit základní životní potřeby. Jedná se o potřeby jak biologické (např. toaleta, hygiena) tak společenské (vzdělávání, doprovázení, kulturní činnosti).

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci doma i venku, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, při sprchování)
 • pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla nebo pití, rozlišení stravy)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc při činnostech podporující sociální začleňování osob, nácvik a upevňování pohybových, duševních a společenských schopností a dovedností)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při jednání na úřadech, při vyřizování běžných záležitostí)
 • poskytnutí rady, informací; zprostředkuje odborné poradenství, pomůže zorientovat se v možnostech péče o potřebné

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je ze zákona placená.

Aktuální ceník: 120,-Kč/hodinu poskytnuté péče

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

schody

Název poskytovatele

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

IČ poskytovatele

43464637

Kontaktní údaje na poskytovatele