Občanská poradna Dvůr Králové nad Labem, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Rada - dluhy, finance
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Trutnov

 • Kapacita počet uživatelů v jeden okamžik: 3
 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 20

Komu je služba určena

 • Osoby v krizi
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí
 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby

Věkové skupiny

 • 16+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8289298
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Palackého 99,54401 Dvůr Králové nad Labem
 • Telefon: 736 501 521
 • E-mail: poradna@charitadk.cz
 • Web: www.dk.charita.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Komenského 1248,54301 Vrchlabí
 • Adresa: Náměstí 69,54371 Hostinné

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem v obtížné sociální situaci od 16 ti let, kteří nemají dostatek informací pro její řešení, nebo je neumí použít.

Okruh osob (cílová skupina), od 16ti let věku

 • osoby v krizi, tzn. osoba, která si neví rady s řešením své situace a zatěžuje ji to
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, tzn. např. dlouhodobě neřešená dluhová problematika

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poradenství je zaměřené na nalezení možných řešení, podporu a pomoc klientovi v orientaci v sociálních systémech, práva a psychologie.

Cílem služby je klient, který se orientuje ve své situaci a který zná možná řešení a ví, jak je použít.

3. Nabízené činnosti

Na OP se můžete obrátit v těchto oblastech (nabízené činnosti):

 • Soc.dávky a pomoc (např. SSP, hmotná nouze)
 • Pojištění (např. důchodové, nemocenské)
 • Bydlení (např. oblast nájmu)
 • Rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvod, výživné, problémové soužití)
 • Pracovněprávní
 • Majetkoprávní (např. spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví)
 • Finanční problematika (např. dluhy, exekuce, oddlužení)
 • Právní systém (např. vysvětlení textu usnesení soudu)
 • Psychologické poradenství
 • Ostatní  

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  8:00-12:00
   Pondělí  :  8:30-17:00  -  8:30-12:00 13:00-17:00
   Pondělí  :  12:30-16:30  -  Hostinné 1x měsíčně
   Úterý  :  8:30-17:00  -  8:30-12:00 13:00-17:00
   Úterý  :  12:30-16:30  -  Vrchlabí
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je ze zákona poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

schody

Název poskytovatele

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

IČ poskytovatele

43464637

Kontaktní údaje na poskytovatele