Sociální poradna Centra domácí hospicové péče, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Jičín, Trutnov

Komu je služba určena

 • Osoby s chrnonickým onemocnění
 • Osoby v krizi

Věkové skupiny

 • 15+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2583952
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Riegrova 655,50801 Hořice
 • Telefon: 493 586 363, 739 912 781
 • E-mail: hospic-horice@seznam.cz
 • Web: www.hospic-horice.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Nám. Míru 287,54301 Vrchlabí

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena nevyléčitelně nemocným osobám a pečujícím, příbuzným a blízkým nevyléčitelně nemocných v průběhu péče i v období truchlení. Poradenství je poskytováno formou ambulantní v sociální poradně Centra domácí hospicové péče, a formou terénní v přirozeném domácím prostředí uživatele.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytováním odborného sociálního poradenství pomoci vyřešit nepříznivou sociální situaci, v níž se ocitne nevyléčitelně nemocný a jeho blízké pečující osoby. Cílem služby je poskytnout informace o možnosti důstojné péče o umírající v naší zemi. Pomoci s výběrem vhodného typu zařízení vzhedem k podmínkám a možnostem pečující rodiny - lůžkový nebo domácí hospic. Cílem je nabídnout, podpořit a zprostředkovat zdravotní službu, která umožní rodině pečovat o terminálně nemocného v domácím prostředí. Cílem je také poradit a pomoci s využitím všech možných prostředků k ulehčení péče doma tak, aby rodina v tomto období byla zajištěna finančně, sociálně i po duchovní stránce. Smyslem služby je šířením myšlenek hospicového hnutí přispívat k detabuizaci témat umírání a smrti. 

 

 

3. Nabízené činnosti

Pro nemocné, pečující i pro pozůstalé služba nabízí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - porada a pomoc při výběru a zprostředkování vhodného typu zařízení a navazujících služeb. Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí i při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 

 

 

4. Specifika služby

Služba je specifická právě zaměřením na ty, kteří stojí na konci svého života a na ty, kteří jsou jim nablízku. Nabízíme citlivou, ale otevřenou komunikaci o všech tématech, která rodinu a nemocného zajímají a velmi často je to pro ně první rozhovor, který jim umožní vykročit vstříc poslední etapě a dojít až k přijetí a smíření. Vhodným výběrem návazných služeb a přiměřenou mírou podpory nebereme rodině hlavní místo v péči o nemocného. Navzdory bolestným chvílím zažijí rodinní příslušníci pocit zadostiučinění a hrdosti, že tak náročnou, pro mnohé nejdůležitější etapu života zvládli. Tento pocit v mnohém usnadňuje i období truchlení. S pozůstalou rodinou nadále zůstáváme v kontaktu a podle její potřeby doprovázíme. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-11:00
   Středa  :  08:00-11:00
   Pondělí  :  08:00-11:00
   Čtvrtek  :  08:00-11:00
   Pátek  :  08:00-11:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  11:30-15:00
   Středa  :  11:30-15:00
   Pondělí  :  11:30-15:00
   Čtvrtek  :  11:30-15:00
   Pátek  :  11:30-15:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Domácí hospic Duha, o. p. s.

IČ poskytovatele

26561433

Kontaktní údaje na poskytovatele