Domečky Rychnov nad Kněžnou, § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Služba naplňuje potřebu:
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová: Královéhradecký kraj

 • Kapacita počet lůžek: 88

Komu je služba určena

 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 6_55 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, převážně  mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením od 3 let věku (převážně ženy a dívky), které potřebují podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb, kterou nelze zajistit prostřednictvím jiných forem sociálních služeb.

Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožní klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách.

Cíle služby

 • umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství
 • respektovat soukromí a důstojný život klientů
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • uplatňování vlastní vůle klientů
 • integrace klientů a kontakt s "vnějším světem"
 • podpora při zachování přirozených vazeb mezi klienty, jejich rodinami, příbuznými a známými
 • zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců

  Základní principy při poskytování služeb:

 • respektování lidských práv klientů a jejich dodržování
 • individuální přístup ke každému klientovi
 • flexibilita - služba se přizpůsobuje potřebám klienta
 • budování nezávislosti klienta na službě
 • zachování lidské důstojnosti, soukromí a partnerských vztahů 
 • respektování volby klienta, včetně podstoupení určité míry rizika (např. vycházky)
 • maximální podpora klienta k samostatnosti a odpovědnosti sama za sebe
 • etický přístup kvalifikovaného personálu
 • ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti a úkony

 1. POSKYTNUTNÍ UBYTOVÁNÍ

-poskytujeme celoroční ubytování s celkovou kapacitou 90 lůžek

- jedno, dvou, výjimečně tří lůžkové pokoje jsou vybaveny dle typu bydlení standardním moderním nábytkem (lůžko, skříň, noční stolek, stůl, židle) s možností uložení a uzamčení osobních věcí

-u každého pokoje je k dispozici buď samostatné, nebo společné WC (pro dva pokoje) s vanou a sprchovým koutem

-klienti si mohou vlastní pokoje dovybavit dle svého vkusu, je ale nutná domluva se spolubydlícím a organizací

-návštěvy klientů jsou umožněny jak na jejich pokojích, tak ve společných prostorách (s ohledem na ostatní klienty)

-v každém pokoji je možné připojení k TV, poplatek za tyto služby hradí klient sám

-v areálu není poskytovatelem zajišťováno připojení k internetu

2. POSKYTNUTÍ STRAVY

Strava je poskytována 5x denně

Zajišťujeme diety: jaterní, redukční, diabetickou, bezlepkovou. Možnost stravy mleté, mixované, PEG.

Teplé večeře jsou 3x týdně (červen – září), 4x týdně (říjen – květen).

Po celý den je zajištěn pitný režim (čaj, šťáva s vodou, minerálky). 2x týdně je k snídani či večeři kakao.

3. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

a) POMOC PŘI OBLÉKÁNÍ A SVLÉKÁNÍ VČETNĚ SPECIÁLNÍCH POMŮCEK

-Oblékání, svlékání, zouvání, obouvání

-Oblékání, svlékání speciálních pomůcek

-Volba vhodného oblečení

-Výměna osobního prádla

-Dohled nad úpravou zevnějšku

-Pomoc při uložení vypraného oblečení do šatní skříně

-Odnesení špinavého prádla do prádelny

b) POMOC PŘI PŘESUNU NA LŮŽKO NEBO VOZÍK

- pomoc při přesedání na vozík a zpět

- přistavení vozíku

c) POMOC PŘI VSTÁVÁNÍ Z LŮŽKA, ULEHÁNÍ, ZMĚNA POLOH

- vstávání z lůžka, ukládání na lůžko,

- buzení, obsluha postranic, dohled, přikrytí, polohování

d) POMOC PŘI PODÁVÁNÍ JÍDLA A PITÍ

Nalití nápoje, naporcování, úprava formy stravy

Naservírování stravy/nápoje

Podání stravy/nápoje (krmení)

Dohled (bezpečnost při jídle)

Donáška stravy a nápoje na pokoj

e) POMOC PŘI PROSTOROVÉ ORIENTACI, SAMOSTATNÉM POHYBU

Dohled/doprovod ve vnitřním prostředí

Dohled/doprovod ve vnějším prostředí

Úprava prostředí pro usnadnění orientace

Doprovod mimo zařízení

4. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

a) POMOC PŘI ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY

Péče o dutinu ústní, zubní protézu

Hygienická péče ranní/večerní

Příprava hygienických potřeb

Ošetření kůže

Dohled při úkonech osobní hygieny

Dohled po samostatně provedené hygieně včetně učesání

Celková koupel

Holení

Čištění uší

b) POMOC PŘI ZÁKLADNÍ PÉČI O VLASY A NEHTY

Mytí vlasů, vysušení

Stříhání nehtů na rukou, nohou

Dohled

Úprava účesu

c) POMOC PŘI POUŽITÍ WC

Prevence opruzenin – mazáním

Výměna inkontinenčních pomůcek

Výměna hygienických vložek

Pomoc při svléknutí/obléknutí

Vysazení na toaletu/ toaletní křeslo

Očista po vykonání potřeby

Umytí rukou po použití WC

Slovní vedení/dohled

Noční činnosti

5. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

a) PRACOVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Pracovně výchovná činnosti v rámci dílen

- keramická, šicí, tkalcovská, práce s přírodními materiály

- pomoc v prádelně, kuchyni a v areálu (venkovní úprava)

b) NÁCVIK A UPEVŇOVÁNÍ MOTORICKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

Nácvik a upevňování dovedností a schopností v rámci soběstačnosti

Doprovod do Základní školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou

Zprostředkování zaměstnání

c) VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Společenské akce, Rekreace, Sportovní vyžití (sportovní klub), Tábory

d) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

individuální nákupy

Návštěva lékaře dle potřeby klienta s ohledem na jeho zdravotní stav

Kadeřnice, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže apod.

Pošta, úřady, apod.

Zajišťování léků a zdravotnického materiálu

Podpora při korespondenci s rodinou, (psaní, přečtení a distribuce korespondence) nebo s obsluhou mobilního telefonu (přečtení SMS,

zprostředkování hovoru)

e) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Relaxační místnost v domácnosti č. 1 (lůžko s relaxačními polštářky, lávové lampy, rádio).

Podpora klienta v činnostech spojených se zajištěním chodu domácnosti, které byl běžně zvyklý vykonávat doma samostatně nebo s podporou pečující osoby. Obsah podpory je sjednávám v IP klienta.

f) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Individuální rozhovory o problémech klientů/ vyřizování stížností

Hospodaření s financemi (správa depozit)

 

 

 

 

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

http://www.domecky-rk.cz/pobytova-sluzba/d-1007/p1=1076

další informace Vám sdělí sociální pracovnice

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přízemí domků jsou bezbariérová.

Název poskytovatele

Domečky Rychnov nad Kněžnou

IČ poskytovatele

42886210

Kontaktní údaje na poskytovatele