Občanská poradna Hradec Králové, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:
 • Poradit
 • Rada - dluhy, finance

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní: Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou

Komu je služba určena

 • Osoby u nichž dochází k ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby
 • Osoby v krizi
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8849001
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Československé armády 543,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 734 734 818
 • E-mail: ophk@ops.cz
 • Web: www.ops.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Lidé v obtížné životní situaci, kteří k předcházení nebo řešení této situace potřebují informace, rady a aktivní pomoc, nebo jim taková situace hrozí. Obracet se na nás mohou ti, kteří si z problému nemohou pomoci sami, např. z důvodu věku, zdravotních problémů, nedostatku informací, dovedností, znalostí, financí, nebo jsou ohroženi prostředím, ve kterém žijí.

Klient může přijít samostatně, s rodinou nebo jím zvolenou blízkou osobou podle povahy problému, který potřebuje řešit.
Služba je poskytována osobám starším 16 let.
V případě, že má člověk komunikační či jiné bariéry, musí si zajistit doprovod, který umožní komunikaci s poradcem.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem služby je, aby lidé:

 • znali svá práva a povinnosti (větší informovanost, snadnější přístup k informacím);
 • rozvíjeli své kompetence (lépe dokázali získané informace využít pro hledání cest k odpovědnému, samostatnému a aktivnímu zvládání těžkostí);

3. Nabízené činnosti

Pomáháme s řešením problémů v těchto oblastech:

 • Dluhy (exekuce, rozpočet, smluvní vztahy, osobní bankrot a oddlužení)
 • Rodina (rozvod, výživné, majetkové vypořádání, dědictví)
 • Bydlení (nájemné, nájemní smlouva, trvalé bydliště, sousedské vztahy)
 • Zaměstnání (výpověď, vymáhání mzdy)
 • Spotřebitelství (reklamace, odstoupení od smlouvy, prodejní podvody)
 • Orientace v sociálním systému (dávky,   sociální pojištění, sociální služby)
 • Pomoc obětem trestných činů (domácí násilí, trestní řízení, mediace)

Poradenství zahrnuje tyto činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• zprostředkování navazujících služeb (uživatel služby je informován o možnostech a je odkazován popř. předáván v rámci návazné sociální sítě na jiný úřad či pomáhající organizaci, která je pro řešení dané situace nejvhodnější)
- odkazování – v případě, že nemůžeme splnit zakázku klienta, protože nepatří do naší cílové skupiny nebo službu, kterou potřebuje nenabízíme, odkážeme klienta organizaci, lékaři, právníkovi či jinému subjektu, která jeho zakázku může přijmout.
- předávání s příběhem- v případě, že zprostředkováváme navazující službu pro klienta, můžeme s jeho souhlasem předat návazné organizaci, právníkovi či subjektu informace o tom, co se nám již podařilo vyřešit, co klient očekává od návazné organizace, jaké metody nám při práci s klientem fungovaly. Při předávání s příběhem bychom se měli vyhnout nálepkování, předsudkům či škatulkování a předávat především informace, které by mohly pomoci k vyřešení zakázky klienta.
- doprovázení – v případě, že o to klient požádá, můžeme mu zajistit doprovod k soudu, lékaři nebo do návazné organizace.

b) sociálně terapeutické činnosti: uživateli je poskytováno poradenství a další formy pomoci v oblastech:
• sociálně-právní poradenství
• mediace-dohoda
• psychologická podpora
• pomoc v krizi

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí (podpora při sepisování žádostí, dopisů, jednání s úřady apod.)
• obnova a upevnění kontaktu s přirozeným prostředím
• jednání ve prospěch klienta
• pomoc při sepisování dokumentů
• poskytnutí vzoru
• preventivní aktivity

4. Specifika služby

Klient má právo na:
• individuální přístup kvalifikovaných sociálních pracovníků;
• anonymitu a naši mlčenlivost;
• naši nestrannost a nezávislost;
• podání připomínek a stížností.

Nemůžeme nabídnout:
• advokátní či finanční služby;
• převzetí zodpovědnosti za řešení;
• zázraky.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-15:00
   Středa  :  8:00-15:00
   Pondělí  :  8:00-18:00
   Čtvrtek  :  8:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přístup do poradny je po schodišti (9 schodů). V budově není výtah. V případě, že je uživatel služby imobilní, je možné domluvit terénní formu služby v přirozeném prostředí uživatele.

Název poskytovatele

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

IČ poskytovatele

25916360

Kontaktní údaje na poskytovatele

 • Adresa: Československé armády 543,50003 Hradec Králové
 • Telefon: 605 462 271
 • E-mail: reditel@ops.cz
 • Web: www.ops.cz