Poradna pro cizince a uprchlíky, § 37 - Odborné sociální poradenství

Služba naplňuje potřebu:

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní: Královéhradecký kraj

Komu je služba určena

 • Imigranti, etnické menšiny

Věkové skupiny

 • 0+ let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5646573
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Adresa: Šafaříkova 666,50002 Hradec Králové
 • Telefon: 492 604 940, 731 402 290
 • E-mail: jan.koci@hk.caritas.cz
 • Web: http://www.hk.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu poskytujeme služby?

Cizincům a uprchlíkům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi zejména pro svůj pobytový status, jazykovou bariéru, kulturní odlišnost či neznalost svých práv a povinností ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi.

www.hk.caritas.cz

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Kdo jsme?

Poradna pro cizince a uprchlíky je jednou ze služeb nestátní neziskové organizace s názvem Diecézní katolická charita Hradec Králové. Poskytujeme bezplatné poradenské služby cizincům a uprchlíkům.

 

Jaké je poslání naší poradny?

Poskytovat odborně bezplatné poradenské služby cizincům a uprchlíkům, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání a předejít tak jejich sociálnímu vyloučení a napomoci jejich začlenění do společnosti.

 

Jaké jsou naše cíle?

 1. Poskytováním sociálního a právního poradenství zvyšovat informovanost cizinců (zejména v těchto oblastech: pobyt v ČR, zaměstnání, bydlení, sociální systém, vzdělávání, zdravotní péče a pojištění, podnikání) a posilovat sociokulturní orientaci cizince v českém prostředí (zejména asistence při jednáních na úřadech, zprostředkování kontaktů na další služby a zařízení).
 2. Zprostředkovávat kontakty na návazné služby (poskytující materiální pomoc, integrační, vzdělávací aktivity a kurzy, vybavení integračních bytů) zprostředkovávat kontakty na služby Charit v ČR a další instituce (cizineckou policii, OAMP, krajské úřady, magistráty, nevládní organizace, atd.) a rozvíjet spolupráci s těmito službami.

Jaké jsou zásady naší činnosti?

Služby poradny pro cizince a uprchlíky jsou poskytovány na základě těchto principů:

 • bezplatnost
 • diskrétnost
 • nezávislost
 • nestrannost

 

Pracovníci poradny dále dbají na dodržování lidských práv a základních svobod, pravidel ochrany osobních údajů, mlčenlivost a individuální přístup ke klientům.

www.hk.caritas.cz

 

 

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme služby:

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Vám může pomoci vyřešit situaci v životě, se kterou si nevíte rady.

Potřebujete praktické informace a rady pro život v ČR?

Bezplatně Vám poskytneme informace a poradenství v těchto oblastech:

 • druhy oprávnění k pobytu v ČR (víza, dlouhodobý/trvalý/přechodný pobyt atd.)
 • hledání bydlení a řešení problémů souvisejících s bydlením
 • hledání zaměstnání
 • zdravotní péče a zdravotní pojištění cizinců v ČR
 • sociální dávky a důchody
 • vzdělávání v ČR
 • podmínky podnikání v ČR

Potřebujete pomoc při jednání s úřady, zaměstnavateli nebo u lékaře?

Máte potíže s vyřizováním úředních dokumentů a dokladů?

Bezplatně Vám poskytneme pomoc a doprovod při:

 • jednání na úřadech, se zaměstnavateli, školami, školkami, univerzitami a dalšími institucemi
 • vyřizování pobytových oprávnění
 • vyřizování sociálních dávek a důchodů
 • vyplňování formulářů, sepisování žádostí, tvorbě životopisu atd.
 • vyřizování nostrifikace dokladů o vzdělání dosaženém v zemi původu
 • zařízení bankovního účtu, emailové schránky

Máte problémy dorozumět se při jednání s úřady?

Potřebujete kontakty na další služby a zařízení?

Bezplatně Vám poskytneme tyto služby:

 • tlumočnické služby
 • zprostředkování kontaktů na další služby a zařízení (občanské poradny, psychologické poradny, intervenční centra, azylové domy, krizová centra, domovy pro seniory, mateřská centra, stacionáře pro mentálně a kombinovaně postižené atd.) 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

Vám může pomoci vyřešit situaci v životě, se kterou si nevíte rady

Potřebujete informace o právech a povinnostech cizinců v ČR?

Řešíte právní problém a potřebujete radu právníka?

Bezplatně Vám poskytneme poradenství a pomoc v těchto oblastech:

 • práva a povinnosti cizinců v ČR
 • právní systém ČR (např. práva a povinnosti v pracovně-právních vztazích, práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, možnosti uzavření nebo rozvodu manželství)
 • cizinecké právo (např. podmínky a náležitosti jednotlivých žádostí, možnosti tzv. sloučení rodiny, povinnosti vůči cizinecké policii)
 • sepsání odvolání, žalob, smluv atd.
 • při ostatních správních řízeních
 • podmínky udělení českého státního občanství
 • postup ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině (apostila, superlegalizace)

www.hk.caritas.cz

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  09:00-16:00  -  polední přestávka 12:00-13:00
   Středa  :  09:00-16:00  -  polední přestávka 12:00-13:00, úterý, čtvrtek a pátek dle individuální domluvy
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  09:00-18:00  -  polední přestávka 12:00-13:00
   Úterý  :  09:00-16:00  -  polední přestávka 12:00-13:00
   Středa  :  09:00-18:00  -  polední přestávka 12:00-13:00, čtvrtek a pátek dle individuální domluvy
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Diecézní katolická charita Hradec Králové

IČ poskytovatele

42197449

Kontaktní údaje na poskytovatele