Společné cesty - z.s., § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Doprovod
 • Dovézt, připravit jídlo
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Odpočinek pečujících
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Dohled během dne
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Náchod

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 55

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 4+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena všem osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené zdravotním postižením, duševním onemocněním nebo vysokým věkem. Služba je poskytována dospělým bez omezení věku a dětem ve věku od 4 let, které pobývají na území do 20 km od města Náchoda. Službu poskytujeme denně nepřetržitě po celý rok od 6. do 21. hodiny. O službu je možné požádat na telefonním čísle 727 919 937, kde vám zároveň budou poskytnuty další informace o podmínkách poskytování služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby osobní asistence , zajišťovanou Společnými cestami – z. s., je poskytovat pomoc lidem, kteří z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení nemohou žít běžným způsobem života (například chodit do školy, nakoupit si, jít do kina, na procházku), a proto potřebují pomoc jiné osoby.Služba pomáhá uživatelům jak s péčí o jejich vlastní osobu, se zajištěním chodu domácnosti tak je i doprovází a umožňuje naplnění aktivit běžného dne. Zajišťuje péči, kterou uživatelé nemohou získat žádným jiným způsobem a pomáhá rodinám v péči o jejich blízké, pokud ji nelze zajistit jinak. Služba je poskytována všude, kde to uživatelé požadují, tedy v jejich domácnostech i mimo ně tam, kde se uživatel potřebuje pohybovat. Při sestavování individuálního plánu péče vycházíme ze životního příběhu uživatele služby.  

3. Nabízené činnosti

viz "Co Vám můžeme nabídnout" na  www.spolecnecesty.cz

4. Specifika služby

Při poskytování služby se snažíme o co nejvyšší možnou míru zachování soběstačnosti uživatele, proto je preferována aktivní spolupráce uživatele a osobních asistentů v takové míře, jaké je uživatel schopen.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Zázemí služby je v 3.patře budovy bez výtahu, je možné kontaktovat službu na tel.čísle 727 919 937 a domluvit si osobní setkání mimo tento prostor. (ideální je prostředí, ve kterém se bude služba poskytovat)

Název poskytovatele

Společné cesty - z.s.

IČ poskytovatele

26597063

Kontaktní údaje na poskytovatele