Společné cesty - z.s., § 39 - Osobní asistence

Služba naplňuje potřebu:
 • Pomoci s nákupy
 • Zajistit hygienu a podmínky pro hygienu
 • Dohled během dne
 • Odpočinek pečujících
 • Pomoci s oblékáním
 • Pomoc při jednání s úřady a institucemi
 • Doprovod
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti
 • Dovézt, připravit jídlo

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní: Náchod

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu věku (senioři)

Věkové skupiny

 • 4+ let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena všem osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené zdravotním postižením, duševním onemocněním nebo vysokým věkem. Služba je poskytována dospělým bez omezení věku a dětem ve věku od 4 let, které pobývají na území do 20 km od města Náchoda. Službu poskytujeme denně nepřetržitě po celý rok od 6. do 21. hodiny. O službu je možné požádat na telefonním čísle 727 919 937, kde vám zároveň budou poskytnuty další informace o podmínkách poskytování služby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby osobní asistence , zajišťovanou Společnými cestami – z. s., je poskytovat pomoc lidem, kteří z důvodu vyššího věku, nemoci nebo různého postižení nemohou žít běžným způsobem života (například chodit do školy, nakoupit si, jít do kina, na procházku), a proto potřebují pomoc jiné osoby.Služba pomáhá uživatelům jak s péčí o jejich vlastní osobu, se zajištěním chodu domácnosti tak je i doprovází a umožňuje naplnění aktivit běžného dne. Zajišťuje péči, kterou uživatelé nemohou získat žádným jiným způsobem a pomáhá rodinám v péči o jejich blízké, pokud ji nelze zajistit jinak. Služba je poskytována všude, kde to uživatelé požadují, tedy v jejich domácnostech i mimo ně tam, kde se uživatel potřebuje pohybovat. Při sestavování individuálního plánu péče vycházíme ze životního příběhu uživatele služby.  

3. Nabízené činnosti

viz "Co Vám můžeme nabídnout" na http://www.spolecnecesty.cz

4. Specifika služby

Při poskytování služby se snažíme o co nejvyšší možnou míru zachování soběstačnosti uživatele, proto je preferována aktivní spolupráce uživatele a osobních asistentů v takové míře, jaké je uživatel schopen.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 

„Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí  155,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.“

Cena 155,- Kč/hod je platná za poskytnutí služby ve všední dny, o víkendu i ve svátek.

U osob, kde  poskytnutá péče překročí 80 hodin za měsíc, se cena snižuje na částku Kč 135,-/hod. Pokud budete využívat stejný druh sociální služby u jiného poskytovatele (musí se jednat o službu osobní asistence) a dojde v součtu poskytnuté péče k překročení hranice 80 hodin za měsíc je třeba doložit potvrzení o poskytování péče, aby klient měl nárok na sníženou cenu.

Platnost ceníku naší služby je od 1.března 2023.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Zázemí služby je v 3.patře budovy bez výtahu, je možné kontaktovat službu na tel.čísle 727 919 937 a domluvit si osobní setkání mimo tento prostor. (ideální je prostředí, ve kterém se bude služba poskytovat)

Název poskytovatele

Společné cesty - z.s.

IČ poskytovatele

26597063

Kontaktní údaje na poskytovatele