Pferdí trénink Rychnov, § 70 - Sociální rehabilitace

Služba naplňuje potřebu:
 • Podpořit při hospodaření s penězi a zajištění chodu domácnosti
 • Aktivizovat, posílit, najít vlastní schopnosti

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní: Rychnov nad Kněžnou

 • Kapacita počet uživatelů/ intervencí: 6

Komu je služba určena

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • 18_64 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7805491
 • Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace
 • Adresa: Staré náměstí 53,51601 Rychnov nad Kněžnou
 • Telefon: 722922433
 • E-mail: jana.lemfeldova@pferda.cz
 • Web: http://www.pferda.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou sociální služby Pferdí trénink jsou dospělí občané nad 18 let do 64 let věku s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, kdy primární postižení či onemocnění může být v kombinaci s jiným druhem postižení (neurologické, tělesné, psychické), žijící v Náchodě a okolí, případně v Královéhradeckém kraji, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají zájem o službu sociální rehabilitace Pferdí trénink.

Těmto osobám chybí znalosti a dovednosti potřebné k samostatné péči o svou osobu a vlastní domácnost. Mají motivaci vyplývající z jejich nepříznivé životní situace získat a zdokonalit si základní znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení jejich samostatnosti a zvýšení možnosti samostatného bydlení. Občané, kteří mají zájem, potřebu a motivaci získat, osvojit a zdokonalit si základní činnosti pro běžný život, které nejsou schopni vykonávat sami (př. komunikace se širokou veřejností, příprava jednoduchých nápojů a pokrmů, úklidové práce, nakupování, pracovní činnosti).

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním organizace PFERDA z.ú. v Rychnově nad Kněžnou a Náchodě je podporovat integraci a přispívat ke zkvalitňování života dospělých osob s handicapem.

Posláním sociální služby Pferdí trénink v Náchodě je podpořit sociální začlenění, rozvíjet, upevňovat a udržet základní znalosti a dovednosti potřebné pro zvýšení samostatnosti osob s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s duševním onemocněním, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci formou vzdělávacích a aktivizačních činností v prostorách tréninkového bytu, kavárny, která je otevřena široké veřejnosti a v rámci terénní formy na místech budoucích zaměstnavatelů.

3. Nabízené činnosti

Posilovat pracovní a sociální dovednosti a návyky uživatelů formou celoživotního učení.

Posilovat soběstačnost, samostatnost a sebevědomí uživatelů.

Zlepšit využívání veřejných služeb v komunitě (pošta, obchody, úřady) uživateli soc. služeb.

 • jak si poradit v různých společenských situacích,
 • jak komunikovat s druhými lidmi,
 • používat počítač, internet, mobilní telefon,
 • orientovat se v čase,
 • hospodařit s penězi,
 • plnit zadané úkoly, soustředit se na práci,
 • pečovat o sebe, dbát na hygienu a zdravé životní návyky.

Klientům dále můžeme poskytnout:

 • doprovod do služby a ze služby,
 • potřebné informace a zprostředkovat další služby,
 • informace o použití a získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

4. Specifika služby

Služba je poskytována jak ambulantní, tak terénní formou. Doba poskytování je 6 hodin, na směně jsou max. 3 klienti a vždy minimálně jeden pracovník. Klienti dovednosti nacvičují i ve městě, v různých veřejných službách, učí se využívat dopravní prostředky. Služba může být poskytována i v domácnosti nebo v místech zaměstnavatelů klienta. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-14:00
   Středa  :  14:00-18:00
   Čtvrtek  :  08:00-14:00
   Pátek  :  08:00-14:00
   Pondělí  :  14:00-18:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  8:00-14:00
   Středa  :  8:00-14:00
   Čtvrtek  :  8:00-14:00
   Pátek  :  8:00-14:00
   Pondělí  :  14:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

PFERDA z.ú.

IČ poskytovatele

26657431

Kontaktní údaje na poskytovatele